Hoe komt een geneesmiddel op de markt?

UMCG participeert in Apotheek A15

Zelfgroeiende hartklep in 2018 op de markt

Lareb meldt 45 doden bij gebruikers DOAC’s

Start Centrum voor Patiënt en Geneesmiddel

Veel apothekersassistenten nodig in 2018!