Wie zijn wij

Welkom op de site van de NVFZ

De vereniging voor alle apothekersassistenten en farmaciemedewerkers die werkzaam zijn in ziekenhuizen.

Over ons

De Nederlandse Vereniging voor Farmaciemedewerkers in Ziekenhuizen (NVFZ) behartigt de collectieve belangen van alle medewerkers in ziekenhuisapotheken. Hierbij moet worden gedacht aan apothekersassistenten, farmaceutisch vakmannen en analisten werkzaam in de ziekenhuisapotheek. Daarbuiten signaleert de NVFZ knelpunten en speelt in op nieuwe ontwikkelingen. Zij dient als vraagbaak, geeft zo nodig training en coaching binnen de beroepsgroep en onderhoudt contacten met vakorganisaties en de politiek. Zo kan bijvoorbeeld indirect invloed worden uitgeoefend op CAO onderhandelingen en op de beroepsinhoud.

Organogram

Informatievoorziening en Bijeenkomsten

De NVFZ is ook een beroepsvereniging waar kennis, ervaringen en vakinformatie uitgewisseld kan worden. Via het jaarlijkse symposium, diverse bijeenkomsten, de nieuwsbrief en de website is veel vakinhoudelijke, farmaceutische informatie en nieuws beschikbaar. De NVFZ richt zich op de brugfunctie tussen de 1ste en 2de lijns- zorg. Zij zoekt actief de samenwerking met de poliklinische apotheek, apotheek service punt, transmurale apotheek en de openbare apotheken. Daarnaast is een goede samenwerking tussen de NVZA en de NVFZ van belang.

Missie

De Nederlandse Vereniging Farmaciemedewerkers in Ziekenhuizen (NVFZ) is een beroepsvereniging die zich richt op de inhoudelijke belangen behartiging voor alle medewerkers die werkzaam zijn in de ziekenhuisapotheek. Kenmerkend voor onze vereniging is dat wij een goede gesprekspartner zijn voor organisaties binnen de gezondheidszorg die samen met ons staan voor een professionele vakinhoudelijke farmaceutische zorg. Wij streven naar zichtbaarheid, herkenbaarheid en transparantie richting onze leden. Daarbuiten zijn we toekomstgericht waar leren en verbeteren en een permanente beschikbaarheid ons doel zal zijn. De NVFZ is ook een beroepsvereniging waar kennis, ervaringen en vakinformatie uitgewisseld kan worden. Via het jaarlijkse symposium, diverse bijeenkomsten, de nieuwsbrief en de website is veel vakinhoudelijke, farmaceutische informatie en nieuws beschikbaar. De NVFZ richt zich op de brugfunctie tussen de 1ste en 2de lijns- zorg. Zij zoekt actief de samenwerking met de poliklinische apotheek, apotheek service punt, transmurale apotheek en de openbare apotheken. Daarnaast is een goede samenwerking tussen de NVZA en de NVFZ van belang.

Visie

De Nederlandse Vereniging Farmaciemedewerkers in Ziekenhuizen (NVFZ) zal als een volwaardige en herkenbare beroepsvereniging succesvol gaan fungeren voor alle enthousiaste medewerkers binnen de ziekenhuisapotheek.
Speerpunten als zichtbaarheid, herkenbaarheid en transparantie zullen door modernisering verbeteren waardoor het aantal leden zullen groeien en de tevredenheid zal toenemen.

Leden kunnen via een speciale inlog op de website met elkaar en met de NVFZ communiceren. Via een FAQ zijn algemene en veel gestelde vragen inzichtelijk. Daarnaast is er de mogelijkheid zelf vraagstukken of te deponeren onder de diverse vakgebieden en bijvoorbeeld verslagen te plaatsen over de invoering van nieuwe projecten, of andere kennis en ervaringen te delen. Ook zijn hier vacatures en opleidingsmogelijkheden te raadplegen.

Wat betekenen we voor jou?

Altijd op de hoogte van het laatste nieuws
100%
Gebruik maken van de Kennisbank en Forum
100%
Meedenken met ontwikkeling opleiding apothekersassistenten
100%
Aanbieden van diverse Symposia
100%

Ontmoet het team

We staan voor je klaar

Vanaf 2001 ben ik werkzaam in Tergooiziekenhuizen.Tot oktober 2012 ben ik teammanager geweest van de afdeling FPZ van de ziekenhuislocaties in Blaricum en Hilversum. Vanaf oktober werk ik als kwaliteitsfunctionaris en doe vooral afdelingsoverstijgende projecten.Als voorzitter van de commissie opleidingen en bestuurlid van de NVFZ hoop ik op landelijk niveau een bijdrage te kunnen leveren om de kennis en de positie van de medewerkers van de ziekenhuis farmacie te versterken.

Dineke BergerVoorzitter, Bestuur, Opleidingen

Vanaf 2002 ben ik werkzaam als sectormanager Klinische Farmacie/CSA in het Elkerliek Ziekenhuis te Helmond. Voor de VAZ, en nu de NVFZ ben ik al actief in het bestuur vanaf 1989. Hierin heb ik vele rollen gekend, waaronder voorzitter en penningmeester. Mijn grootste activiteit binnen de VAZ/NVFZ is en was het organiseren van jaarlijkse symposium.

Theo van der SteenBestuur, Penningmeester, Symposium

Mijn naam is Tessa van der Eng. In 2012 ben ik afgestudeerd als apothekersassistente en in 2017 heb ik mijn diploma Farmakunde behaald. Als apothekersassistente heb ik naast openbare apotheken stage gelopen in het Gemini ziekenhuis te Den Helder en het Mariadal ziekenhuis op Bonaire. Vervolgens ben ik in de openbare Apotheek Langedijk te Zuid-Scharwoude werkzaam geweest en bij de Sanatheek van Eurocept Homecare. Tijdens mijn stage Farmakunde heb ik o.a. stage gelopen in het Zaans  Medisch Centrum en was ik bij Eurocept Homecare projectleider van het ‘Digitaal Voorschrijven’. Vanaf 1 september 2017 ben ik werkzaam bij Eurocept Pharmaceuticals als Pharmaceutical & Medical Affairs Officer.

Tessa van der EngBestuur

Mijn naam is Anneke Geusgens. Ik werk sinds ruim 2 jaar als apothekersassistent in de poli apotheek van het LUMC. Hiervoor heb ik diverse (leidinggevende) functies vervuld op het gebied van opleidingen, personeel & organisatie en fondsenwerving.

Het ontwikkelen van mensen en de rol van opleidingen hierbij hebben altijd mijn interesse gehad. Dit was dan ook de reden om zitting te nemen in de opleidingscommissie van de NVFZ. Binnen het bestuur hoop ik ook daaraan ook mijn bijdrage te kunnen leveren.

Anneke GeusgensBestuur

Ik ben Dirk de Kleuver, 46 jaar en werkzaam als medewerker QA, GMP in het Radboudumc, Nijmegen.

Daar ben ik verantwoordelijk voor de kwaliteit van de ruimtes en apparatuur die gebruikt worden door de apotheek.

Als apothekers assistent ben ik werkzaam geweest in de openbare en de ziekenhuisfarmacie.

In de farmaceutische industrie heb ik de technische aspecten met betrekking tot kwaliteit van ruimtes en apparatuur eigen gemaakt.

Daarbij heb ik ervaring opgebouwd met een aantal nieuw/verbouwtrajecten van (GMP) clean rooms waarvoor kwalificatie en validatie moest plaats vinden.

Ik wil dan ook graag in de Cie K&V bijdragen aan een netwerk waarin “kwaliteit” vanuit een praktische oogpunt bekeken en met elkaar gedeeld wordt.

Dirk de KleuverBestuur

Ik ben Lotte de Haan en sinds november 2016 mag ik mij een lid van het bestuur van de NVFZ noemen. Ik ben daarnaast samen met twee andere bestuursleden actief binnen de PR-commissie.

Ik volg de opleiding Farmakunde en ik ben op dit moment bezig met mijn afstudeerstage in de farmaceutische industrie. Daarnaast heb ik stage gelopen bij een openbare apotheek en bij een farmaceutische groothandel. Dat is dus erg variërend en dat vind ik ook zo interessant aan het farmaceutische werkveld. Als farmakundige ben je een ‘spin in het web’. Na mijn afstudeerstage zou ik graag werkzaam willen zijn binnen klinisch onderzoek. Ik houd dan ook de trends in de gaten wat betreft nieuwe studies en houd jullie daar graag van op de hoogte via ons Facebook- en LinkedIn kanaal.

Lotte de HaanBestuur, Public Relations

Voordelen

Leden kunnen via een speciale inlog op de website met elkaar en met de NVFZ communiceren. Via een FAQ zijn algemene en veel gestelde vragen inzichtelijk. Daarnaast is er de mogelijkheid zelf vraagstukken of te deponeren onder de diverse vakgebieden en bijvoorbeeld verslagen te plaatsen over de invoering van nieuwe projecten, of andere kennis en ervaringen te delen. Ook zijn hier vacatures en opleidingsmogelijkheden te raadplegen.

Word nu lid!

Dé vereniging voor alle farmaceutische medewerkers

Employee groupphoto

Word nu lid van de NVFZ!

Jouw vak, jouw kennis