Prettige sfeer belangrijk op het werk

Macrolide: pas op voor interactie

Hypotensie na start tamsulosine

Energy drinks alter heart function, study show

Einde marktwerking voor dienstapotheken

Diabetesverpleegkundigen mogen voorschrijven

Werkdruk in zorg is standaard te hoog

Snel toelaten medicijnen vergroot onveiligheid

Nieuwe pil helpt patiënt diabetes type 2

Melden bijwerkingen wordt simpeler