Slechts kwart grote bedrijven voldoet al aan AVG

Toenemend tekort aan antibiotica zorgelijk

Deuk na injectie Triamcinolonacetonide

Keuze TCA voor oudere met depressie kan beter

Off-labelgebruik medicijnen kan beter

Akkoord over Spinraza

Sterke toename gebruik medicinale cannabisolie