Aanbevelingen CMDh 23-25 april 2018

Pak pestgedrag aan met de handreiking pesten

Slechts kwart grote bedrijven voldoet al aan AVG

Toenemend tekort aan antibiotica zorgelijk

Deuk na injectie Triamcinolonacetonide

Keuze TCA voor oudere met depressie kan beter