Minder in- en uitstroom bij opleiding farmacie

“Betere controle op productie geneesmiddelen”

Aanbevelingen CMDh 23-25 april 2018

Pak pestgedrag aan met de handreiking pesten

Slechts kwart grote bedrijven voldoet al aan AVG

Toenemend tekort aan antibiotica zorgelijk