De KNMP roept apothekers op om patiënten die Fiasp gebruiken niet zonder meer over te zetten op Novorapid of de biosimilar insuline aspart.

Diverse zorgverzekeraars voeren vanaf 2021 naast de langwerkende insuline glargine, ook voorkeursbeleid op de kortwerkende insulines aspart en lispro. Meerdere zorgverzekeraars plaatsen Fiasp in het preferente cluster van insuline aspart, naast de biosimilar en de originator (Novorapid).
De biosimilar Fiasp bevat de werkzame stof insuline aspart, met toevoeging van de hulpstof nicotinamide waardoor de werking sneller intreedt. De biosimilar insuline aspart is gebaseerd op het product Novorapid.

De Wetenschappelijke Sectie Openbaar apothekers (WSO) vindt omzetting van Fiasp in de dagelijkse praktijkvoering geen goede zaak. Met het meenemen van Fiasp in het voorkeursbeleid op de insuline aspart gaan zorgverzekeraars op de stoel zitten van apothekers en artsen. Terughoudendheid bij het omzetten van bestaande gebruikers is geboden.

Nieuwe gebruikers kunnen wel direct goed, conform het voorkeursbeleid van verzekeraars, worden ingesteld. Daarnaast is er altijd de mogelijkheid om in samenspraak met de behandelend arts en patiënt, andere weloverwogen keuzes te maken. Dit is passend binnen de professionele autonomie van openbaar apothekers. In navolging op een eerder bericht is zorgvuldigheid leidend bij het eventueel omzetten.


Bron: KNMP

Lees verder
Relevante nieuwsberichten