Algemene ledenvergadering (ALV) Nederlandse Vereniging voor Farmaciemedewerkers in Ziekenhuizen


Aanmelding is alléén mogelijk voor leden van de NVFZ. Aanmelding met lidmaatschap nummer noodzakelijk.


Beste collega, lid van de NVFZ,

Hierbij nodigen wij je uit voor het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering (ALV) van de NVFZ.


Datum: Dinsdag 15 juni 2021

Locatie: MS teams (link wordt verstrekt na aanmelding)

Tijd: ALV van 19:00 uur – 20:30 uur


Agenda ALV:

  • Opening
  • Vaststellen agenda
  • Notulen van ALV 8 oktober 2020
  • Actualiteiten bestuur (jaarverslag 2020, jaarplan 2021)
  • Financieel overzicht 2020 en begroting 2021
  • (her)verkiezing bestuur
  • Actualiteiten commissies
  • W.v.t.t.k.

Na aanmelding kunnen de notulen van de algemene leden vergadering van 2020, het financieel overzicht 2020 en de begroting 2021 worden aangevraagd bij Theo van de Steen, via info@nvfz.nl.

Aanmelden kan tot juni  18:00 uur.

Graag tot 15 juni 2021.


Met vriendelijke groet namens het bestuur NVFZ,

Dirk de Kleuver (Voorzitter, ad interim)