Uitnodiging algemene ledenvergadering Nederlandse Vereniging voor Farmaciemedewerkers in Ziekenhuizen

Beste collega, lid van de NVFZ,

Hierbij nodigen wij je uit voor het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering (ALV) van de NVFZ.

Datum: 30 maart 2024
Locatie: De Unie te Culemborg (Multatulilaan 12, 4103NM Culemborg)
Tijd: 17.00 uur – 18:00 uur

Agenda:

1. Opening
2. Vaststellen agenda
3. Notulen van ALV 30 mei 2022
4. Beëindigen samenwerking de Unie?
5. Actualiteiten bestuur (jaarverslag 2022, jaarplan 2023)
6. Financieel overzicht 2022 en begroting 2023
7. Actualiteiten commissies
8. W.v.t.t.k.

Aanmelden voor de AVL kan onderaan deze pagina.
Na aanmelding kunnen de notulen van de algemene leden vergadering van 2022, het financieel overzicht 2022 en de begroting 2023 worden aangevraagd bij Theo van de Steen, via info@nvfz.nl.

Graag tot 30 maart 2024.

Met vriendelijke groet namens het bestuur,

Lotte Paalvast-Spijkers, voorzitter