Privacy Regels met betrekking tot het gebruik van de gegevens van de vakvereniging NVFZ (Nederlandse Vereniging voor Farmaciemedewerkers in Ziekenhuizen:

  1. Alle gegevens van de leden en de gasten, zoals naam, adres, telefoonnummers, e-mailadressen, geboortedatum worden op een beveiligde computer bij de ledenadministratie NVFZ en Unie bewaard. De gegevens worden verder nergens opgeslagen of uitgeleverd aan derden.
  2. De gegevens van de leden en de gasten worden slechts gebruikt voor communicatie binnen de vereniging.
  3. Bestuurs- en commissieleden moeten, na gebruik van de hierboven genoemde beveiligde gegevens, deze gegevens vernietigen.
  4. Alle leden van de NVFZ worden, door middel van een formulier, om toestemming gevraagd om de hierboven genoemde gegevens te mogen gebruiken en in een beveiligd gegevensbestand te mogen bewaren. Bij het toestemmingsformulier wordt een kopie van de privacyregels van de NVFZ toegevoegd. Slechts na ondertekening van het toestemmingsformulier mag de NVFZ de hierboven genoemde gegevens registreren en binnen de hierboven genoemde grenzen gebruiken.
  5. Het toestemmingsformulier zal digitaal en beveiligd worden opgeslagen.
    De papieren versie zal worden vernietigd.
  6. De leden van de NVFZ hebben ten allen tijde het recht om zijn of haar gegevens te laten verwijderen uit de administratie.
  7. Misbruik of vermeend misbruik van bovengenoemde gegevens, moet onmiddellijk bij het bestuur worden gemeld.


Op 25-05-2018 ondertekend door het bestuur van de NVFZ.

Dineke Berger
Voorzitter                  

Theo van der Steen
Penningmeester / ledenadministratie