Weinig contracten gesloten tussen zorgaanbieders en verzekeraars: ‘grimmige sfeer’ bij onderhandelingen

Verzekeraars en zorgaanbieders hebben nog maar weinig contracten gesloten met elkaar, vergeleken met andere jaren. Ziekenhuizen en andere aanbieders hekelen de lage inflatiecorrectie die verzekeraars bieden en sommige overwegen contracten dan maar niet te tekenen.

CBG start met verlenen toestemming voor tijdelijk afwijkende verpakkingen

Handelsvergunninghouders die bij een medicijntekort een medicijn tijdelijk in een andere verpakking willen leveren, hebben vanaf 1 januari 2023 toestemming nodig van het CBG.

Vertel jouw verhaal wat op de werkvloer gebeurt

Wat er in de ziekenhuisapotheek allemaal gebeurt weet niemand. Vertel wat er bij jou op de werkvloer gebeurt in de ziekenhuisapotheek of achter de balie van de poliklinische apotheek.

Artikel UA - voorzitter Lotte Paalvast-Spijkers

Lotte Paalvast-Spijkers is voorzitter van de NVFZ, de Nederlandse Vereniging voor Farmaciemedewerkers in Ziekenhuizen, en kwaliteitsfunctionaris bij de A+ Apotheek, een bereidingsfaciliteit van het Amphia ziekenhuis en Albert Schweitzer ziekenhuis samen. In deze uitgave stelt zij zich aan jullie voor.

Fijne feestdagen gewenst!

Fijne feestdagen en een mooi 2023 gewenst!

Grote medicijnfabriek failliet, mogelijk tekort aan bepaalde geneesmiddelen

InnoGenerics, een grote Nederlandse fabrikant van geneesmiddelen waar geen patent meer op rust, is failliet verklaard.