Wat doen we?

De wereld van de Ziekenhuisfarmacie is continu in beweging en aan nieuwe ontwikkelingen, wijzigingen in eisen en regelgeving, veranderingen op gebied van kwaliteit en veiligheid en maatschappelijke invloeden binnen het zorgstelsel onderhevig. Ook de zorgverzekeraars spelen hier een grote rol in. Er moet dan ook voortdurend aandacht worden besteed aan ontwikkeling, opleiding, training en coaching. Managers en leidinggevenden houden zich bezig met vernieuwing, verbetering en verdieping van het vak. Hierbij kan de NVZF de nodige ondersteuning bieden:


Bijeenkomsten en Symposium


Jaarlijks worden bijeenkomsten voor het middenkader georganiseerd, waarbij uitwisseling van kennis en informatie binnen het vakgebied plaatsvindt. Hierbij komen bijvoorbeeld nieuwe ontwikkelingen binnen de farmaceutische branche aan de orde, maar wordt ook gesproken over opleidingsmogelijkheden, vacatures, kwaliteit & veiligheid en kwaliteitsverbeteringsprojecten. Buiten het netwerken biedt het de mogelijkheid om je eigen prestaties te spiegelen aan die van je collega`s. Met actuele onderwerpen en goede gastsprekers blijft er altijd ruimte voor individuele casuïstiek. Daarnaast organiseert de NVFZ jaarlijks een symposium met een specifiek thema, dat voor alle medewerkers binnen de ziekenhuisfarmacie interessant en leerzaam kan zijn. Hieruit kan weer nuttige informatie worden verzameld, die mee teruggenomen kan worden naar de leidinggevenden. Ook hier staan uitwisseling van informatie, vergaren van kennis en netwerken centraal. Wat is er leuker dan elkaars ziekenhuis te bezoeken. De NVFZ beschikt over een breed netwerk. Bijeenkomsten kunnen georganiseerd worden door en bij de verschillende ziekenhuizen.


Heb je een vraag of een opmerking?

Neem contact op