De Nederlandse Vereniging voor Farmaciemedewerkers in Ziekenhuizen (NVFZ) behartigt de collectieve belangen van alle medewerkers in ziekenhuisapotheken. Hierbij moet worden gedacht aan apothekersassistenten, farmaceutisch vakmannen en analisten werkzaam in de ziekenhuisapotheek. Daarbuiten signaleert de NVFZ knelpunten en speelt in op nieuwe ontwikkelingen. Zij dient als vraagbaak, geeft zo nodig training en coaching binnen de beroepsgroep en onderhoudt contacten met vakorganisaties en de politiek. Zo kan bijvoorbeeld indirect invloed worden uitgeoefend op CAO onderhandelingen en op de beroepsinhoud.


Informatievoorziening en Bijeenkomsten

De NVFZ is ook een beroepsvereniging waar kennis, ervaringen en vakinformatie uitgewisseld kan worden. Via het jaarlijkse symposium, diverse bijeenkomsten, de nieuwsbrief en de website is veel vakinhoudelijke, farmaceutische informatie en nieuws beschikbaar. De NVFZ richt zich op de brugfunctie tussen de 1ste en 2de lijns- zorg. Zij zoekt actief de samenwerking met de poliklinische apotheek, apotheek service punt, transmurale apotheek en de openbare apotheken. Daarnaast is een goede samenwerking tussen de NVZA en de NVFZ van belang.

Missie

De Nederlandse Vereniging Farmaciemedewerkers in Ziekenhuizen (NVFZ) is een beroepsvereniging die zich richt op de inhoudelijke belangen behartiging voor alle medewerkers die werkzaam zijn in de ziekenhuisapotheek. Kenmerkend voor onze vereniging is dat wij een goede gesprekspartner zijn voor organisaties binnen de gezondheidszorg die samen met ons staan voor een professionele vakinhoudelijke farmaceutische zorg. Wij streven naar zichtbaarheid, herkenbaarheid en transparantie richting onze leden. Daarbuiten zijn we toekomstgericht waar leren en verbeteren en een permanente beschikbaarheid ons doel zal zijn. De NVFZ is ook een beroepsvereniging waar kennis, ervaringen en vakinformatie uitgewisseld kan worden. Via het jaarlijkse symposium, diverse bijeenkomsten, de nieuwsbrief en de website is veel vakinhoudelijke, farmaceutische informatie en nieuws beschikbaar. De NVFZ richt zich op de brugfunctie tussen de 1ste en 2de lijns- zorg. Zij zoekt actief de samenwerking met de poliklinische apotheek, apotheek service punt, transmurale apotheek en de openbare apotheken. Daarnaast is een goede samenwerking tussen de NVZA en de NVFZ van belang.

Visie

De Nederlandse Vereniging Farmaciemedewerkers in Ziekenhuizen (NVFZ) zal als een volwaardige en herkenbare beroepsvereniging succesvol gaan fungeren voor alle enthousiaste medewerkers binnen de ziekenhuisapotheek.
Speerpunten als zichtbaarheid, herkenbaarheid en transparantie zullen door modernisering verbeteren waardoor het aantal leden zullen groeien en de tevredenheid zal toenemen.

Leden kunnen via een speciale inlog op de website met elkaar en met de NVFZ communiceren. Via een FAQ zijn algemene en veel gestelde vragen inzichtelijk. Daarnaast is er de mogelijkheid zelf vraagstukken of te deponeren onder de diverse vakgebieden en bijvoorbeeld verslagen te plaatsen over de invoering van nieuwe projecten, of andere kennis en ervaringen te delen. Ook zijn hier vacatures en opleidingsmogelijkheden te raadplegen.

Wat betekenen we voor jou?

  • Altijd op de hoogte van het laatste nieuws
  • Gebruik maken van de Kennisbank en Forum
  • Meedenken met ontwikkeling opleiding apothekersassistenten
  • Aanbieden van diverse Symposia