Wat doen we

De Commissie Opleidingen stelt zich als doel op landelijk niveau een actieve bijdrage te leveren aan de bij- en nascholingsmogelijkheden voor de apothekersassistenten en farmaceutisch medewerkers in ziekenhuizen door onze leden daarover te informeren.

Indien nodig wordt ook ondersteuning verleend aan andere opleidingen die direct of indirect raakvlak hebben met het beroep apothekersassistent.

De commissie is geen opleidingsinstituut.

De cie-opleiding NVFZ is lid van de werkgroep cie-opleidingen van de NVZA (Nederlandse Vereniging van ZiekenhuisApothekers ) en probeert mede actief mee te denken in het vormgeven van de bij- en nascholing van de apothekersassistenten en apotheekmedewerkers in ziekenhuizen.

Vergaderingen

De commissie vergadert in principe vijf keer per jaar. Deze staan in het teken van de actuele ontwikkelingen op het gebied van de opleidingen voor (op dit moment) apothekersassistenten (AA) en andere relevante raakvlakken zoals het kwalificatiedossier (KD), beroepscompetentie profiel (BCP) en kwaliteitscriteria  (KC) gericht op de ziekenhuis farmacie.

Aandachtsgebieden

Kabiz (Kwaliteitsregistratie en Accreditatie Beroepsbeoefenaren in de Zorg)

De nieuwe kwaliteitscriteria voor de ZAA zijn vastgesteld voor een periode van 5 jaar. Deze kwaliteitscriteria zijn opgesteld in samenwerking met OptimaFarma en de KABIZ.
De kwaliteitscriteria voor de ziekenhuisapothekersassistenten en de openbare apothekersassistente zijn nu gelijk. De commissie opleidingen verzorgt de accreditatie voor de Kabiz m.b.t. de cursussen voor ZAA.

SSB (Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven)

Doelen van de SBB:

Studenten krijgen de beste praktijkopleiding met uitzicht op een baan. En bedrijven beschikken nu en in de toekomst over de vakmensen die ze nodig hebben.

We erkennen en begeleiden de leerbedrijven waar studenten terechtkunnen voor een stage of leerbaan van goede kwaliteit. En we maken afspraken over wat de student moet weten en kunnen om een diploma te behalen, of bijvoorbeeld een mbo-certificaat voor leven lang ontwikkelen.

Verder leveren we feiten en cijfers, zoals de kans op stage, leerbaan en werk of trends en ontwikkelingen in de sector. Tot slot adviseren we de minister van OCW over de aansluiting van het beroepsonderwijs op de arbeidsmarkt.
De SBB is onder te verdelen in sectorkamers waarbij de AG beroepen (Agogische beroepen) vallen onder de sectorkamer Zorg, welzijn en sport. Deze sectorkamer maken afspraken over de thema's kwalificeren en examineren, beroepspraktijkvorming en doelmatigheid.
Marktsegmenten vormen de onderstructuur van de sectorkamer. Ieder marktsegment bestaat uit vertegenwoordigers van onderwijs en bedrijfsleven.
Een kwalificatiedossier bevat de kwalificatie-eisen voor één of meer mbo-opleidingen.

Ga naar alle vastgestelde kwalificatiedossiers

NVZA
Er is overleg tussen de commissies opleidingen NVFZ en de commissie opleidingen van de KNMP/NVZA die ook betrokken zijn bij de opleidingen van apothekersassistent. Daarnaast is er overleg met de werkgroep GMP-z over de invulling van het keuzedeel Bereiden en aseptisch handelen (zie verderop).

Scholing, workshops en Symposia
Jaarlijks organiseert de NVFZ 3 symposia, het voorjaar, kwaliteit en veiligheid en in het najaar voor de leden en niet-leden van de NVFZ. De onderwerpen die aan de orde komen zijn actueel. Belicht wordt de medisch inhoudelijke kant maar ook farmaceutische aspecten komen aan bod. Vanaf 2013 heeft de commissie opleidingen deze taak op zich genomen.

Hieronder een scala van scholingsaanbieders:

CME-Online
Het cursusaanbod bestaat uit een groot aantal actuele cursussen die aansluiten op de praktijk, gemaakt door gerenommeerde auteurs. Alles online, beschikbaar waar en wanneer u maar wilt. CME-Online is onderdeel van E-WISE dat de nascholing verzorgt van al meer dan 50.000 professionals.

Farmaceutisch Consulent
HBO opleiding farmaceutische patiëntenzorg voor apothekersassistenten.

“Als farmaceutisch consulent ben je de schakel tussen apotheker en apothekersassistenten. Je geeft, in samenspraak met de apotheker, zelfstandig invulling aan de farmaceutische patiëntenzorg in de (ziekenhuis) apotheek waar je werkt. Ben jij apothekersassistent met minimaal 2 jaar werkervaring en wil je graag doorgroeien in de apotheek of het ziekenhuis? Dan is de driejarige hbo Bacheloropleiding Farmaceutisch Consulent van Capabel Hogeschool de juiste keuze.”

Farmakunde
Een sleutelfiguur in de wereld van de medicijnen, dat ben je als farmakundige. Wil je in de gezondheidszorg werken, maar wel het liefst als manager of voorlichter? En ben je van nature een teamspeler? Dan is Farmakunde iets voor jou: een unieke hbo-opleiding aan Hogeschool Utrecht.

GOP-Innovations (Praktische trainingen en e-learnings)
GOP-Innovations is het onderdeel van PPM dat zich bezig houdt met opleidingen. We verzorgen praktijkgerichte trainingen, praktijktrainingen en cursussen voor mensen die werkzaam zijn binnen de farmaceutische, biotechnologische en medical device industrie en ziekenhuisapotheken. Daarnaast zijn we gespecialiseerd in het ontwikkelen van bedrijfsspecifieke e-learning trainingen.

Management in de Zorg, HBO
De bachelor Management in de Zorg (MiZ) leidt op tot leidinggevende in de zorg- of welzijnssector. De bachelor is met name gericht op de leidinggevende functies.
Te volgen bij verschillende scholingsaanbieders, in voltijd en deeltijd mogelijk

HBO StartYouchooz

MediaVision
Producent van online GMP/GDP trainingen, MediaVision richt zich op de ontwikkeling en distributie van superieure online GMP en GDP-trainingen.

Farmacie opleidingen 
Wil jij jouw kennisniveau als apothekersassistent of pharmacy practitioner op peil hebben en houden? Volg dan één van de uitdagende scholingsprogramma’s van Farmacie Opleidingen:

Pharmacy Practitioner
Met de opleiding tot pharmacy practitioner ontwikkel je een attitude om knelpunten en risico’s te signaleren, problemen aan te kaarten en mee te helpen oplossen. De opleiding tot pharmacy practitioner is bestemd voor assistenten werkzaam in het ziekenhuis of poliklinische apotheek. De opleiding bestaat uit vijf modules van drie maanden, waarin farmacotherapeutische en beroepsgerichte onderwerpen aan bod komen. Tevens is er veel aandacht voor persoonlijke ontwikkeling, communicatie en voorlichting.
Specialisatie 
Zowel afgestudeerde pharmacy practitioners als apothekersassistenten werkzaam in het ziekenhuis of de poliklinische apotheek kunnen door de specialisatiemodules te volgen zich specialiseren.
Kijk ook eens naar de Thematrainingen , Nextlevel app en de teamtraining om je kennis up tot date te houden

Pharmatech
Pharmatech Training ontwikkelt en verzorgt trainingen op het gebied van kwaliteitszorg, Goede Manieren van Produceren (GMP) en Goede Distributie Praktijken (GDP).

Pharmaceutical Consultancy Services (PCS)
PCS, opgericht in 1990, is het oudste farmaceutische audit-, advies- en trainingsinstituut in de Nederland.

SBA (Stichting bedrijfsfonds apotheken)
De SBA organiseert door het hele land cursussen, onder meer over farmaceutisch inhoudelijke onderwerpen, kwaliteitszorg en communicatie.

Maar om een cursus helemaal aan te laten sluiten op jouw apotheek, organiseert de SBA ook incompany cursussen.

Wenckebach Instituut UMCG
Het Wenckenbach Instituut is onderdeel van het UMCG en richt zich op de ontwikkeling en opleiding van professionals in de zorg.


Een gewaarmerkt diploma nodig?

DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs), Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

https://duo.nl/particulier/uittreksel-diplomagegevens-downloaden.jsp

Er wordt weleens gevraagd naar een gewaarmerkt kopie van je diploma, bijv. voor je inschrijving in het kwaliteitsregister. Dit kopie van je diploma is ook op te vragen via DUO, mits je diploma niet te oud is. Inloggen gaat heel makkelijk met je DigiD.

In Mijn diploma's staan diplomagegevens van de meeste, door het ministerie van OCW erkende Nederlandse opleidingen. Download een gratis digitaal uittreksel of vraag een papieren uittreksel van uw diploma aan als uw werkgever of school om bewijs van uw diploma vraagt. Alleen jij kunt inloggen op Mijn diploma's. Dus niet een werkgever of school.

Een uittreksel is een officieel document dat wordt uitgegeven door DUO. Het is een geldig bewijsstuk van uw behaalde diploma. Het ziet er anders uit dan uw originele diploma en cijferlijst.

Een digitaal uittreksel is een pdf-document met een certificaat. Dit certificaat bewijst dat het document echt is en door DUO is uitgegeven. U ziet het certificaat als een blauwe balk boven in het scherm. Gebruik een digitaal uittreksel alleen digitaal. Als u het uittreksel uitprint of bewerkt is het document niet meer geldig.

EDUFARMA

De stichting Edufarma verzorgt een systeem van hoogwaardige opleidingen, met door de Nederlandse overheid erkende examens en diploma’s, voor medewerkers in de producerende farmaceutische bedrijven en aanverwante instellingen en organisaties.

Farmaceutisch Vakman/vrouw

https://edufarma.nl/fv/

De opleiding Farmaceutisch Vakman is de basisopleiding voor productiemedewerkers en medewerkers van afdelingen zoals planning, magazijn, technische dienst en kwaliteitsbewaking, kortom alle medewerkers die betrokken zijn bij het produceren, verpakken en distribueren van geneesmiddelen.

De bedrijven verzorgen de opleiding, opleidingsdata en locaties.

Edufarma geeft als richtlijn dat er 30 uur aan begeleiding nodig is. Dit staat los van de zelfstudie en het maken van opdrachten. De studieduur is afhankelijk van het leertempo, de kennis en ervaring van de kandidaat.