Beste collega, lid van de NVFZ,


Hierbij nodigen wij je uit voor het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering (ALV) van de NVFZ.

Datum: 30 mei 2022
Locatie: De Unie te Culemborg (Multatulilaan 12, 4103NM Culemborg)
Tijd:       ALV van 16.30 uur – 17:30 uur

 

Agenda ALV:

Opening

Vaststellen agenda

Notulen van ALV 15 juni 2021

Actualiteiten bestuur (jaarverslag 2021, jaarplan 2022)

Financieel overzicht 2021 en begroting 2022

Verkiezing voorzitter

Actualiteiten commissies

W.v.t.t.k.


Tot 30 mei!