Zoals reeds eerder in de nieuwsbrief was aangekondigd heeft de 1ste landelijke NVFZ middenkaderbijeenkomst plaatsgevonden in de ziekenhuisapotheek Academisch Ziekenhuis te Maastricht op donderdag 11 december 2013. Centraal in de bijeenkomst  stond het onderwerp “VTGM in de ziekenhuisapotheek in relatie tot het VMS thema 8 High risk medicatie. De bijeenkomst werd bezocht door 12 middenkaderleden van operationeel manager c.q teamleiders tot farmaceutische consulenten die vertegenwoordigd waren uit diverse ziekenhuisapotheken.  
Onder meer Rijnstate Arnhem, MMC Veldhoven, Catharina Eindhoven, UMC Utrecht,  Diakonessenhuis Utrecht, Elkerliek ziekenhuis Helmond, ZGT Hengelo, Canisius Wilhelmina ziekenhuis Nijmegen, Reinaert Graafschap Delft, Ac. Ziekenhuis Maastricht en het Atrium Medisch Centrum Heerlen.
  Na de hartelijke ontvangst door voorzitter Judith Baars bestond de agenda uit het traditionele activiteitenrondje en een presentatie over het thema VTGM verzorgt door de ziekenhuisapotheker Afke van der Plas.   Uit het activiteitenrondje blijkt dat de ziekenhuisapotheken zich aan het ontwikkelen zijn op het gebied van (re)organisatie, elektronisch voorschrijven, kwaliteitsverbeteringen, robotisering zowel op VTGM gebied als ook op het gebied van het  Geneesmiddel Distributie systeem (GDS) en de transmurale farmaceutische zorg. Algemeen procesmatige  en optimalisatie aspecten rondom het VMS thema 4 medicatieveiligheid en thema 8 High Risk medicatie.   Naast het activiteitenrondje is door PR bestuurslid Gladys van Ceylon enige aandacht besteed aan de vormgeving en nieuwe ontwikkelingen van de NVFZ en de website.  
De aandacht ging onder andere uit naar het 25ste jubileum NVFZ symposium dat op zaterdag 29 maart 2014 wordt gehouden met als onderwerp:

  >> Van Zorgoverheveling tot Natuurlijke Zorg <<

Meer details  over dit feestelijk symposium zullen op de website en via de uitnodiging bekend worden gemaakt.
  Als laatste agendapunt en voor de rondleiding naar de bereidingsunits op de IC afdelingen en de nieuw verbouwde transmurale apotheek werd een zeer interessante presentatie gehouden door Afke van der plas. De presentatie stond in zijn geheel in het teken van het VMS thema 8.   Na het behalen van de 1ste prijs van de  Nationale patiëntveiligheid Award 2010 heeft de ziekenhuisapotheek azM zich nog verder kunnen professionaliseren en optimaliseren  op het gebied van Voor Toedienings Gereed Maken (VTGM)   De succesvolle behaalde resultaten, met name op de foutenreductie van  medicatieveiligheid,  heeft ertoe geleid dat  VTGM project verder mocht uitrollen op de IC afdelingen. Zowel organisatorisch als ook op kwaliteit scoort het AZM met het thema 8 hoge ogen. Kwaliteitsverbetering worden met name gerealiseerd door de LEAN werkmethode.   We mogen concluderen dat de 1ste  middenkaderbijeenkomst succesvol is geweest. Chapeau voor Judith Baars, operationeel manager van de ziekenhuisapotheek AZ Maastricht, voor de organisatie en het middagvullend programma!   De volgende landelijke middenkaderbijeenkomst zal mogelijk voor het zomerreces 2014 plaatsvinden in de ziekenhuisapotheek UMC Utrecht. Nadere informatie volgt via de website: www.nvfz.nl   Gladys van Ceylon, PR bestuurslid NVFZ     Webmaster: De inhoud van de presentatie en een aantal foto’s van de bereidingsunit en de transmurale apotheek zullen vanaf volgende week op de NVFZ website te zien zijn.
Lees verder
Relevante nieuwsberichten