middenkader bijeenkomst vindt plaats in het academisch ziekenhuis Maastricht met als hoofdthema “VTGM in de ziekenhuisapotheek in relatie tot het VMS thema 8 High risk medicatie” op 12 december 2013.Een actueel onderwerp dat afgelopen jaren de nodige aandacht heeft gekregen en voortdurend in ontwikkeling is. In de lijn van de missie van de NVFZ maakt de commissie Management & Development met dit eerste werkveldbezoek haar belofte waar, om deze populaire bijeenkomst in een nieuwe frisse vorm voort te zetten. De bijeenkomsten worden niet meer door regiocoördinatoren georganiseerd maar onder begeleiding van contactpersoon Gladys van Ceylon.   Elk ingeschreven middenkaderlid kan zijn of haar ziekenhuisapotheek opgeven voor deze werkveldbezoeken. Streven is om 2 maal per jaar een werkveldbezoek te organiseren verspreid over 2 regio’s. Eén regio Zuid en één regio Noord met als middengrens de provincie Utrecht.   Het werkveldbezoek is een mooie manier om je eigen organisatie eens in een positief daglicht te zetten en ervaringen uit te wisselen. Het bekende activiteitenrondje en ook de praktijkproblematiek zullen weer onderwerp van gesprek zijn. Verdere invulling van de agenda voor het werkveldbezoek zal zoveel mogelijk door jullie eigen input worden bepaald, wat deelname aan dit evenement nog meer de moeite waard maakt. Nieuwe ideeën en suggesties zijn van harte welkom!   Na deze bijeenkomsten worden standaard een verslag met foto’s en eventueel een presentatie op de nieuwe website NVFZ geplaatst. Zo wordt deze site mede een middel om je eigen organisatie te promoten.   Om te deel te kunnen nemen aan het 1ste werkveldbezoek kan je je middels het inschrijfformulier op de website van de NVFZ, onder Management & Development,  inschrijven vóór 1 december 2013. Dagvoorzitter en tevens gastvrouw Judith Baars, operationeel manager van de ziekenhuisapotheek Azm,  zal de bijeenkomst voorzitten en afsluiten met een rondleiding op de IC bereidingsunit.   We verheugen ons op een succesvolle 1ste bijeenkomst en hopen jullie in groten getale te mogen ontvangen!   Gladys van Ceylon NVFZ Management & Development. management@nvfz.nl   Meer info en inschrijven: [button url="http://www.nvfz.nl/ai1ec_event/nvfz-middenkader-bijeenkomst/?instance_id" size="large" color="color"] Agenda [/button]
Lees verder
Relevante nieuwsberichten