Bereiden, logistiek en kwaliteit zijn onmisbare pijlers binnen de ziekenhuisfarmacie.   Met dit symposium wil de NVFZ speciaal stilstaan bij medewerkers van de ziekenhuisapotheek die een taak hebben bij het bereiden, het opslaan en het distribueren van geneesmiddelen of een ondersteunende rol hebben binnen de ziekenhuisfarmacie.   De rode draad tijdens de 4 lezingen is kwaliteitsverbetering waarbij de sprekers is gevraagd om een interactieve presentatie met de aanwezigen.   Daarnaast is er ruim de gelegenheid om verschillende stands te bezoeken en elkaar te ontmoeten en contacten te leggen.     Het programma voor deze dag is als volgt:   9.30   – 10.30 Inschrijven en bezoek stands   10.30 – 10.35 Opening door dagvoorzitter André Rupert   10.35 – 11.20 “VTGM op voorraad: SMART geformuleerd?” door Kirsten Schimmel, ziekenhuisapotheker bereidingen LUMC.  Op voorraad bereiden van VTGM (voor toediening gereed maken) van geneesmiddelen die in injectiespuiten met  een Smartfiller  worden uitgevuld. Het gehele proces van voorbereiden, testen,  valideren en bereiden.   11.30    – 12.15 “IJs en ijskoud graag!”  door Els Koomen, ziekenhuisapotheker   QA/QP LUMC.  Ze geeft handvaten hoe praktisch om te gaan met de nieuwe  richtlijnen die dit jaar van kracht zijn geworden bij het distribueren  (en documenteren) van medicijnen, Good Distribution Practice.   12.30 – 13.30 Lunch en gelegenheid bezoek stands   13.30 – 14.15 "De Qualified Person in de ziekenhuisapotheek"  door Roel Bouwman, QP van Apotheek Haagse Ziekenhuizen.  Medicijnen die op voorraad worden bereid dienen door een  gekwalificeerd persoon (Qualified Person QP) te worden   vrijgegeven. Wat is er allemaal nodig om dit verantwoord te kunnen doen en om te gaan met de verschillende belangen binnen de organisatie. Degene die het hebben bereid maar ook de afdeling die staat te wachten om de voorraad aan te vullen omdat die bijna op is.   14.30    – 15.15 De evolutie van de ziekenhuisfarmacie door Frits Boom, ziekenhuisapotheker Zaans Medisch Centrum en Theo van der  Steen, sectormanager klinische farmacie en CSA van het Elkerliek  ziekenhuis en bestuurslid van de NVFZ.     Wat is er in de afgelopen 25 jaar in de ziekenhuisfarmacie  veranderd en hoe ziet de toekomst eruit? Omdat dit het 25e (jubileum) symposium van de NVFZ is het een  terugblik begeleid met foto’s en filmpjes.   15.15 – 15.30 Afsluiting     Kosten De kosten voor het symposium zijn voor leden NVFZ: € 40,00. Niet-leden betalen € 70,00. Wanneer iemand zich bij de inschrijving direct aanmeld als lid van de NVFZ betaald men het leden deel. De contributie voor de NVFZ  (60 euro) wordt in 2015 betaald. Over de rest van 2014 behoeft geen contributie betaald te worden.   Als het inschrijfgeld door het ziekenhuis overgemaakt wordt s.v.p. vermelden om welke personen het gaat.   Inschrijfgeld overmaken op: Gironummer: NL 33 INGB 0002 6512 12 t.n.v.    Penningmeester VAZ Son en Breugel o.v.v.    betalingskenmerk: symposium 2014  
De sluitingsdatum voor de inschrijving is 24 oktober 2014. De inschrijfvolgorde wordt bepaald door de volgorde van binnenkomst van de betaling. Er kunnen maximaal 200 personen deelnemen schrijf je dus snel in. Na ontvangst van betaling wordt direct de  bevestiging opgestuurd.
  Alle leden hebben een programma en inschrijfformulier ontvangen per post.   Inschrijven voor leden en niet leden kan ook via de site:

Inschrijving Symposium 2014

Lees verder
Relevante nieuwsberichten