Op het gebied van cytostatica zijn er veel ontwikkelingen.

De behandeling van kanker wordt steeds beter. Onderzoekers zijn constant op zoek naar mogelijke nieuwe behandelingen of manieren om de bestaande therapieën te verbeteren. Dit leidt onder meer tot het gebruik van nieuwe medicijnen of behandelingen die in de thuissituatie kunnen worden gegeven.

Ook komt het steeds vaker voor dat intraveneuze medicatie door orale medicatie vervangen kan worden. En er komen steeds meer persoonlijke en gerichte behandelingen voor specifieke kankertypen. Ook in de apotheek staan de ontwikkelingen niet stil. Dit thema zal in vier presentaties worden behandeld.

Daarnaast is er ruim de gelegenheid om na het inschrijven, tijdens de pauze en de lunch om de verschillende stands te bezoeken en elkaar te ontmoeten en contacten te leggen.

Het programma voor deze dag is als volgt:

9.30 – 10.30 Inschrijven en bezoek stands

10.30 – 10.40 Opening dagvoorzitter

10.40 – 11.25 Behandelplannen en nieuwe ontwikkelingen cytostatica

De afgelopen jaren zijn er veel nieuwe cytostatica op de markt gekomen en ook voor de komende jaren zullen er nog vele volgen. Tijdens deze presentatie zal Annemieke Grootswagers-Sobels een overzicht geven van deze ontwikkelingen en wat voor gevolgen dit heeft voor de behandeling van patiënten met kanker. Annemieke Grootswagers-Sobels is ziekenhuisapotheker in het HagaZiekenhuis in Den Haag & Lange Land Ziekenhuis in Zoetermeer. Haar aandachtsgebieden in de ziekenhuisapotheek zijn oncologie, hematologie & de bereidingen van cytostatica.

11.35 – 12.20 Ontwikkelingen voor cytostatica- en antibiotica cassettes voor de thuissituatie 

Dorieke van Balen en William Koevoets werken beide in het Antoni van Leeuwenhoek in Amsterdam. Dorieke werkt als ziekenhuisapotheker in

de ziekenhuisapotheek en William als oncologieverpleegkundige op de dagbehandeling. Het Antoni van Leeuwenhoek is gestart met een tweetal pilots om monoclonale antilichamen in de thuissituatie te geven. Daarnaast wordt chemotherapie in folfusors in de thuissituatie gegeven. Dorieke en William zetten uiteen waar je aan moet denken, wat de valkuilen kunnen zijn en hoe je een dusdanig project kunt aanpakken 

12.30 – 13.30 Lunch en gelegenheid bezoek stands

13.30 – 14.15 Cytostaticarobot

Tijdens deze presentatie worden door Tjerk Geersing (AIOS Ziekenhuisfarmacie) en Lia Vlug (Apothekersassistent Bereidingen) van

het Onze Lieve Vrouwe Gasthuis (OLVG) in Amsterdam de afwegingen besproken voor het gebruiken van een cytostaticarobot ten opzichte van handmatig klaarmaken. Verder worden de ervaringen besproken van de apothekersassistenten die met deze robot in het OLVG werken en geven zij inzicht in het

traject van aanschaf tot en met productie. 

14.25 – 15.10 DRUP-studie: een onderzoek naar het koppelen van tumorprofielen & gerichte anti-kanker medicijnen

In de DRUP-studie wordt onderzoek gedaan naar de effectiviteit van het koppelen van tumor-profielen & gerichte anti-kanker medicijnen. Patiënten die deelnemen aan deze studie kunnen toegang krijgen tot commercieel verkrijgbare targeted anti-kanker medicijnen o.b.v. tumor profiel maar buiten de geregistreerde indicatie. Karlijn Bramer en Els Wink, beiden research verpleegkundige in het Meander Medisch Centrum in Amersfoort zullen op dit onderzoek ingaan en uitleggen wat dit in de praktijk voor de Apotheek betekent.

15.15 – 15.30 Afsluiting

Het symposium wordt op zaterdag 2 november 2019 gehouden bij De Unie, Multatulilaan 12, 4103 NM Culemborg. Vooraf en tijdens de pauze is er ruime gelegenheid tot het bezoeken van de stands. Bij De Unie is ruime gratis parkeergelegenheid en het ligt op 10 minuten lopen van het station.

Het aanmelden kan vanaf woensdag 25 september via de website van de NVFZ. 

Kosten

De kosten voor het symposium zijn, inclusief lunch, voor NVFZ-leden: € 40,00. Niet-leden betalen € 70,00.

Wanneer iemand zich bij de inschrijving direct aanmeld als NVFZ-lid betaalt men het ledenbedrag. De contributie voor de NVFZ bedraagt € 60,00 en wordt in 2020 betaald.

Over de rest van 2019 behoeft geen contributie te worden betaald.

Termijn van inschrijven

De sluitingsdatum voor de inschrijving is 23 oktober 2019. De inschrijfvolgorde wordt bepaald door de volgorde van binnenkomst van de betaling. Er kunnen maximaal 200 personen deelnemen, schrijf je dus snel in.


Zijn er nog vragen dan kun je contact opnemen met Laura Schmahl,

Telefoon 06-25 777 118 of per e-mail l.schmahl@umcutrecht.nl

Lees verder
Relevante nieuwsberichten