zyrampicDe Committee for Medicinal Products for Human Use (CHMP) heeft positief geadviseerd over acht handelsvergunningen.  
  • Lesinurad (Zurampic), in combinatie met een xantineoxidaseremmer, is bestemd voor de behandeling van een te hoge urinezuurspiegel in het bloed, als behandeling met een xantineoxidaseremmer alleen onvoldoende resultaat geeft.
  • Osimertinib (Tagrisso) is bestemd voor de behandeling van lokaal gevorderde of uitgezaaide, EGFR-activerende, T790M-mutatiepositieve, niet-kleincellige longkanker (NKCLK). Het betreft een voorwaardelijke toelating.
  • Necitumumab (Portrazza), in combinatie met gemcitabine en cisplatine, is bestemd voor de behandeling van lokaal gevorderde of uitgezaaide, EGFR-positieve, niet-kleincellige longkanker (NKCLK).
  • Vaxelis, een hexavalent combinatievaccin, is bestemd voor vaccinatie tegen difterie, tetanus, kinkhoest, hepatitis B, poliomyelitis en invasieve aandoeningen door Haemophilus influenzae type B.
  • Neofordex (dexamethason tablet 40 mg) is bestemd voor de behandeling van symptomatisch multipel myeloom.
  • IJzer(III)maltol3 (Feraccru) is bestemd voor de behandeling van ijzergebreksanemie bij patiënten met een inflammatoire darmziekte.
  • Iblias en Kovaltry zijn duplicaataanvragen betreffende octocog alfa voor de preventie en behandeling van bloedingen bij patiënten met hemofilie A.
  Bron: www.pw.nl
Lees verder
Relevante nieuwsberichten