flesjeHet College ter Beoordeling van Geneesmiddelen vraagt uw aandacht voor het volgende:   Schrijf de dosering levetiracetam drank 100 mg/ml in de juiste maateenheden voor en zorg ervoor dat patiënten het medicijn met de  juiste doseerspuit krijgen. Het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) adviseert zorgverleners hier alert op te zijn na meldingen over overdosering.  
De meldingen gingen vooral over kinderen tussen 6 maanden en 11 jaar. In Nederland was er 1 melding. De adviezen over de juiste dosering staan  in de samenvatting van de productkenmerken (SmPC) en de bijsluiter.
  Levetiracetam is een medicijn dat wordt gebruikt voor de behandeling van epileptische aanvallen bij kinderen vanaf 1 maand, jongeren en volwassenen.   Advies aan artsen en apothekers
  • Schrijf de dosering van levetiracetam 100 mg/ml drank in mg voor, met het equivalent in ml op basis van de leeftijd van de patiënt.
  • Zorg ervoor dat de correcte verpakking levetiracetam 100 mg/ml drank (juiste fles én juiste orale doseerspuit) van levetiracetam drank verstrekt wordt.
  • Leg patiënten en/of verzorgers uit hoe de juiste hoeveelheid af te meten en dat ze alleen de spuit moeten gebruiken die ze bij het medicijn krijgen. Als de fles leeg is, moet de doseerspuit weggegooid worden.
  UCB Pharma B.V. heeft over dit onderwerp een brief verstuurd, een zogeheten Direct Healthcare Professional Communication (DHPC). De brief met deze belangrijke risico-informatie is in overleg met het CBG en de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) gestuurd naar apothekers, ziekenhuisapothekers en kinderneurologen (en in opleiding), de KNMP, de Nederlandse Vereniging voor Kinderneurologie, stichting Epilepsie Instellingen (SEIN) en Kempenhaeghe expertisecentrum voor Epilepsie.   Het signaleren en analyseren van bijwerkingen gedurende de gehele levenscyclus van een geneesmiddel wordt geneesmiddelenbewaking of farmacovigilantie genoemd. Dit is een kerntaak van het CBG. In het geval van urgente en/of belangrijke veiligheidsissues worden medische beroepsbeoefenaren door middel van een DHPC op de hoogte gebracht.   Bron: www.cbg-meb.nl
Lees verder
Relevante nieuwsberichten