Voor alle collega's en leden van de NVFZ, nodigen wij je uit voor het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering (ALV) van de NVFZ.

Datum:  25 april 2024
Locatie: De Unie te Culemborg (Multatulilaan 12, 4103NM Culemborg)
Tijd: van 17.00 uur – 18:00 uur

 Agenda ALV:

Opening
Vaststellen agenda
Notulen van ALV 30 maart 2023
Actualiteiten bestuur (jaarverslag 2023, jaarplan 2024)
Financieel overzicht 2023 en begroting 2024
Actualiteiten commissies
W.v.t.t.k.

Aanmelden voor de AVL kan via de website: www.nvfz.nl/agenda

Na aanmelding kunnen de notulen van de algemene leden vergadering van 2023, het financieel overzicht 2023 en de begroting 2024 worden aangevraagd bij Theo van de Steen, via info@nvfz.nl.

Graag tot 25 april 2024.

Met vriendelijke groet namens het bestuur,

Lotte Paalvast-Spijkers, voorzitter

Lees verder
Relevante nieuwsberichten