Volgend jaar verandert er voor werknemers en werkgevers enorm veel, waaronder het ontslagrecht. We zetten alle belangrijke wijzigingen voor je op een rij.     Volgend jaar worden er veel wijzigingen doorgevoerd die werknemers en werkgevers direct raken. Zo wordt het ontslagrecht aangepast, gelden er striktere regels voor arbeidscontracten en hebben werknemers meer mogelijkheden om werk en zorg te combineren.  
De meeste regels gaan in per 1 januari 2015, andere volgen op 1 juli 2015. We zetten alle belangrijke wijzigingen chronologisch voor je op een rij.
    Proeftijd Vanaf 1 januari 2015 geldt dat er geen proeftijd kan worden overeengekomen bij een tijdelijke arbeidsovereenkomst van zes maanden of korter. Staat er in een dergelijk arbeidscontract toch een proeftijd, dan is deze niet geldig.     Concurrentiebeding Ook mag er in een arbeidscontract voor bepaalde tijd geen concurrentiebeding meer worden opgenomen. Slechts in uitzonderlijke gevallen mag hiervan worden afgeweken.     Aanzegtermijn De aanzegtermijn wordt ingevoerd. Dit houdt in dat een werkgever aan een werknemer met een tijdelijke arbeidsovereenkomst van zes maanden of langer een maand van tevoren schriftelijk moet aangeven of het contract wel of niet wordt verlengd.     Loon oproepkrachten Een verlenging van de 6 maanden waarin een werknemer geen aanspraak kan maken op loon als hij niet werkt, is niet meer toegestaan indien het werk als structureel wordt gezien. Seizoenswerk bijvoorbeeld is geen structureel werk, dus daarbij is een dergelijke verlenging in de CAO wel geldig.     Ouderschapsverlof Je krijgt als mannelijke werknemer het recht op drie dagen opname van onbetaald ouderschapsverlof rond de geboorte van je kind, bovenop het huidige kraamverlof van twee dagen.     Bevallingsverlof Ga je bevallen, dan word je bevallingsverlof bij een langdurige ziekenhuisopname van je pasgeboren kind verlengd. Zo krijg je tijd om na de ziekenhuisopname je kind tien weken thuis te verzorgen.   Daarnaast gaat het bevallingsverlof van een werkneemster over naar haar partner als zij komt te overlijden bij de geboorte van haar kind.     Andere arbeidsduur Verder mag je ook elk jaar vragen om een andere arbeidsduur, bijvoorbeeld het aantal dagen dat je per week werkt. Tot nu toe kon dat maar één keer per twee jaar.     De volgende wijzigingen worden per 1 juli 2015 ingevoerd.     Zorgverlof Kort- en langdurend zorgverlof kun je straks ook opnemen voor de zorg voor een huisgenoot, vriend of tweedegraads familielid. Nu geldt dat je zorgverlof alleen kunt opnemen voor de zorg van je zieke partner, ouder of kind.     Ontslag Een werkgever kan niet meer kiezen tussen de ontslagroute via het UWV of de kantonrechter. Bij een bedrijfseconomisch ontslag loopt de ontslagprocedure via het UWV. Bij een andere ontslagreden, zoals disfunctioneren, dan stapt een werkgever naar de kantonrechter.     Ontslagvergoeding Om de hoogte van een ontslagvergoeding te bepalen, wordt voortaan de zogenaamde transitievergoeding gebruikt, bedoeld voor omscholing naar ander werk. Bij beëindiging van een contract van twee jaar of langer heb je als werknemer in principe altijd recht op deze vergoeding.     Hoger beroep De werknemer kan na ontbinding van de arbeidsovereenkomst door de rechtbank in hoger beroep gaan.     Bedenktijd Een werknemer heeft na het sluiten van een beëindigingsovereenkomst of vaststellingsovereenkomst twee weken bedenktijd.     Ketenbepaling Een werkgever mag maar drie tijdelijke contracten in twee jaar tijd geven. Daarna heb je als werknemer recht op een contract voor onbepaalde tijd. De periode waarbinnen contracten als opeenvolgend worden gezien, gaat naar zes maanden. Voor uitzendkrachten en bepaalde andere functies kan een uitzondering worden gemaakt.     Bron: www.jurofoon.nl
Lees verder
Relevante nieuwsberichten