recept-papier-300x200Uit de gegevens van de Stichting Farmaceutische Kengetalen, waarop de apothekers zich baseren, blijkt dat van de jaarlijkse 240 miljoen recepten er in 4,3% van de gevallen een correctie plaatsvindt in de medicatie of administratie. Apothekersorganisatie KNMP bevestigt dat hiermee zelfs ziekenhuisopnamen en overlijden van patiënten worden voorkomen. Minstens 5% van de ouderen belandt in het ziekenhuis door verkeerde medicatie, bewijst recent onderzoek van de Universiteit van Maastricht. `Per dag gaat het om een kleine 40.000 receptaanpassingen`, zegt KNMP-voorzitter Gerben Klein Nulent. Bij de nieuwe voorlichtingscampagne `De eerste keer` geven apothekers onder meer uitleg over het bedrag van 6 euro dat al sinds enige jaren wordt gerekend wanneer een patiënt met een nieuwe medicijntherapie begint. `Voordat een geneesmiddel voor de eerste keer wordt meegegeven aan een gebruiker dient de apotheker zich ervan te vergewissen dat wat door de huisarts is voorgeschreven zo veilig mogelijk is voor de betreffende persoon. Buiten het zicht van de patiënt vindt dan ook veel controlewerk plaats.` De Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) zegt de betreffende cijfers niet te kennen.   Bron: www.profnews.nl
Lees verder
Relevante nieuwsberichten