apothekers-300x168Een apothekersassistente is aangesproken op frequente ziekmeldingen, onder andere voor bezoek aan medisch specialisten. De werkgever vertrouwt het niet en vraag ontbinding aan.
Slaagt dit? Een 32-jarige apothekersassistente heeft zich met enige regelmaat begin 2013 en medio 2015 ziek gemeld. De werkgever heeft daar diverse malen met haar over gesproken.
  Werkgever twijfelt aan echtheid ziekmeldingen De gesprekken zijn schriftelijk bevestigd, waarbij enkele voorwaarden aan de werkneemster zijn gesteld. Het verzuim neemt daarna wat af, maar neemt later weer toe. Ook is zij vaak afwezig door bezoeken aan psycholoog, tandarts en huisarts. De werkgever twijfelt aan de echtheid van de ziekmeldingen en vindt dat sprake is van een ernstig en duurzaam verstoorde arbeidsverhouding. Hij verzoekt de rechter om ontbinding van de arbeidsovereenkomst.   Ontbinding arbeidsovereenkomst alleen met redelijke grond De kantonrechter stelt voorop dat volgens artikel 7:669 lid 1 BW ontbinding van de arbeidsovereenkomst alleen kan met een redelijke grond, en als herplaatsing niet mogelijk is. Tussen werkgever en werkneemster is een geschil ontstaan toen de werkneemster zich in verband met haar zwangerschap beriep op het wettelijke recht van een extra eetpauze om flauwtes te voorkomen. Er is een mediationtraject gestart, maar dat heeft het geschil niet opgelost. Na de bevalling was dit probleem echter niet meer aan de orde.  
Bij terechte twijfel over ziekmeldingen moet de werkgever actie ondernemen Reden ontbindingsverzoek onduidelijk: vertrouwensbreuk
  Bij een tweede mediationtraject, dat volgens de werkneemster niet nodig was, heeft de werkgever direct het standpunt ingenomen dat herstel van de arbeidsverhouding niet mogelijk was. De werkneemster heeft geen idee wat de werkgever haar precies verwijt en vermoedt dat het ontbindingsverzoek samenhangt met haar ziekteverzuim. De werkgever heeft dit niet goed kunnen uitleggen, waardoor een vertrouwensbreuk is ontstaan, los van de ziekmeldingen. Het frequente ziekteverzuim is echter niet aangevoerd als grondslag voor het ontbindingsverzoek.   Bij twijfel bedrijfsarts meldingen laten onderzoeken De kantonrechter is van oordeel dat de werkgever bij terechte twijfel over de ziekmeldingen actie had moeten nemen. Het had dan op de weg van de werkgever gelegen om de bedrijfsarts in te schakelen om de meldingen te onderzoeken. Dat is echter nooit gebeurd. Daarom kan de werkgever zich nu niet met succes beroepen op een vertrouwensbreuk die zou zijn ontstaan door de ziekmeldingen en de twijfel daarover. De kantonrechter wijst het ontbindingsverzoek af. De werkneemster moet, op straffe van een dwangsom, weer te werk worden gesteld.   Bron: Kantonrechter Zwolle, 18 juli 2016, ECLI:NL:RBOVE:2016:2972 Auteur: Rob Poort | Bureaupoort.nl
Lees verder
Relevante nieuwsberichten