vaccin_meningite_cVaccinatie tijdens de zwangerschap is de beste manier om baby’s te beschermen tegen kinkhoest.   Dat adviseert de Gezondheidsraad. Momenteel krijgen kinderen de eerste prik op de leeftijd van twee maanden. Daardoor zijn de allerjongsten onbeschermd. Dat wringt, want zij zijn het meest kwetsbaar voor de ziekte, aldus de Gezondheidsraad, die vindt dat effectieve en veilige aanvullende bescherming kan komen van antistoffen via de moeder. Dat kan door haar in het derde trimester van de zwangerschap te vaccineren tegen kinkhoest.  
De Gezondheidsraad baseert zich op recente wetenschappelijke evidentie.
  Een schatting laat zien dat vaccinatie van zwangere vrouwen het aantal gevallen van kinkhoest onder zuigelingen van 5 maanden en jonger – een groot aantal van hen belandt in het ziekenhuis -  kan reduceren van gemiddeld 128 per jaar zonder de interventie, naar gemiddeld 26 per jaar met de interventie. Ook de sterfte, die overigens al zeer beperkt is, zal door vaccinatie van zwangere vrouwen nog verder kunnen afnemen. Sinds 2005 overleden vier zuigelingen onder de 5 maanden aan de ziekte.  
De raad acht het moeilijk te voorspellen hoe Nederlandse zwangere vrouwen zullen reageren op het advies. De minister zou dit eerst moeten onderzoeken.
  Er zijn volgens de raad nauwelijks redenen om vaccinatie van kinderen ouder dan 5 jaar en volwassenen aan te merken als essentiële zorg. Wel zou de ziektelast van kinkhoest gerichter  onderzocht moeten worden. Daarbij is vooral aandacht nodig voor de mogelijk grotere kwetsbaarheid van ouderen.   Zie: www.gezondheidsraad.nl   Bron: www.medischcontact.nl, door Henk Maassen
Lees verder
Relevante nieuwsberichten