Dit was een van de bevindingen tijdens de discussie van de vierde iCare platformbijeenkomst afgelopen donderdag.   De bijeenkomst ging over het Referentiedomeinenmodel care (RDC), informatiebeveiliging en de overdracht van medicatiegegevens in de care sector. Na drie presentaties over deze thema’s werd in groepen gediscussieerd over de onderwerpen en gekeken welke rol het iCare-platform hierin kan spelen.   Uit de discussies bleek onder andere dat ‘bewustwording’ van de medewerkers het belangrijkste aspect is, bij het organiseren van de informatiebeveliging in een care-instelling. Dit kan bijvoorbeeld door hen te confronteren met voorbeelden en duidelijke afspraken te maken. Voor het gebruik van het Referentiedomeinenmodel care (RDC) werd er aangegeven dat er een ‘trekker’ binnen de organisatie nodig is. Ook is een verdere ontwikkeling van het model gewenst.    
Meer uitkomsten van de discussies leest u in het verslag.
    De presentaties die gegeven zijn tijdens de bijeenkomst: Medicatie-gegevensoverdracht in de caresector (Gert Koelewijn, Programmamanager Nictiz) Referentiedomeinen model care (Cornelis de Pee, informatiemanager Vierstroom) RDC en informatieveiligheid (Mark Hoevers en Douwe de Jong, initiatiefnemers van het basisbeveiligingsniveau VVT, gefaciliteerd door Actiz) De PDF’s kunt u vinden op de website van www.nictiz.nl   Over het iCare platform De caresector heeft aangegeven behoefte te hebben aan een landelijk platform om kennis en ervaringen uit te wisselen. Om aan deze behoefte te voldoen, organiseert Nictiz samen met verpleegkundigen, informatici en beleidsmakers uit de care-sector ‘iCare platformbijeenkomsten’. Bent u werkzaam binnen de caresector op het snijvlak van zorg en ICT en wilt u de volgende keer ook deelnemen? Of heeft u vragen over het iCare platform? Neem dan contact op met Irene van Duijvendijk.  
Om op de hoogte te blijven en mee te praten over ontwikkelingen op het gebied van ICT in de care sector, kunt u zich ook aanmelden voor de iCare platform groep op LinkedIn.
  Bron: www.nictiz.nl
Lees verder
Relevante nieuwsberichten