Afbeelding totaalOp donderdag 15 maart organiseerde de commissie Kwaliteit & Veiligheid van de NVFZ wederom een bijeenkomst. Vanuit het hele land kwamen medewerkers met affiniteit voor kwaliteit naar vergader- en conferentiecentrum Soeterbeeck. Soeterbeeck is een voormalig klooster van de Zusters Augustinessen bij Ravenstein, in de buurt van Nijmegen. Een geweldige omgeving om inspiratie op te doen over de onderwerpen ‘Risico gestuurd auditten’ en ‘Quality Risk Management (QRM) en risico-analyse (RA)’. IMG_1830 Risico gestuurd auditten Petra Brummelhuis, apotheker binnen de Zorggroep Twente (ZGT) en lid van de commissie BAZ, nam de aanwezigen mee in het denkproces hoe je je als apotheek moet voorbereiden op een externe audit. Hoe ga je om met informatie die wordt opgevraagd? Wie levert deze informatie aan? Wordt de informatie gecontroleerd op volledigheid, juistheid en inhoud? En wat ga je doen als een opgevraagd document niet aanwezig is? Niets opsturen, iets anders opsturen of meteen aan de slag om het document op te stellen en alsnog op te sturen?   Naast opgevraagde informatie heeft Petra de aanwezigen ook bewust laten nadenken over wie er allemaal aanwezig moeten zijn bij een externe inspectie, hoe het dagprogramma eruit moet komen te zien en hoe je je als medewerker moet opstellen als gesprekspartner.   Eén van de ‘take home messages’ die Petra meegaf, is dat er maar één keer een goede eerste indruk kan worden gemaakt  dus een goede voorbereiding is het halve werk!   ‘ Interne audits: saai!?’, dat was de titel van de presentatie van Carin van Buitenen, kwaliteitsfunctionaris en coördinator interne audits binnen het Amphia Ziekenhuis. In haar presentatie heeft Carin uitgelegd hoe zij binnen het Amphia Ziekenhuis de interne audits plannen, voorbereiden, uitvoeren en de auditbevindingen opvolgen.   IMG_1849   De focus werd onder andere gelegd op het tot stand komen van een jaarplan. Hoe kies je je te auditen onderwerpen? Naast de meerjarenplanning, resultaten uit eerdere audits en inspecties, volgde al snel de link naar het onderwerp van het middagprogramma van de bijeenkomst: het auditten van de risicovolle processen.   Om terug te komen op de titel ‘Interne audits: saai?!’, kon Carin als bevlogen auditor de presentatie alleen maar afsluiten met de dia ‘Interne audits: geweldig!’   ‘Quality Risk management (QRM) en risico-analyse (RA)’. Tijdens het middagprogramma werd de focus gelegd op risicomanagement. Janine van der Linden, Qualified Person binnen het Radboud UMC, gaf een presentatie over risico gestuurd managen en hoe je hiervoor een beleid opstelt. In de loop der jaren is de wijze waarop er met risicomanagement om wordt gegaan enorm gegroeid, mede vanwege de eisen die worden gesteld door de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd i.o. In haar presentatie gaf Janine voorbeelden van toepassingen van risico-analyses binnen de GMP. Denk hier bijvoorbeeld aan het bepalen van de frequentie voor het reviewen van een Product Quality Review of het beoordelen van afwijkingen en het daaropvolgende besluit om een product wel of niet vrij te geven. De belangrijkste boodschap die Janine meegaf, is dat de uitgebreidheid van een risico-analyse afhankelijk is van het doel en het risico voor de patiënt.   De laatste presentatie van deze bijeenkomst werd verzorgd door Christine van Ens, kwaliteitsfunctionaris en apothekersassistent in het Streekziekenhuis Koningin Beatrix. Tijdens de presentatie heeft zij de risico-analyse toegelicht aan de hand van een aantal voorbeelden uit de praktijk, zoals het bepalen van ontslaggesprekken en het invoeren van een nieuw apparaat, de zogenaamde MedEye,  dat verpleegkundigen helpt middels een automatische medicatie verificatie en toedienregistratie.   IMG_1852Gedurende de dag hebben de deelnemers in kleine groepen met elkaar gediscussieerd aan de hand van stellingen en ervaringen uitgewisseld over de verschillende onderwerpen. Het gestelde doel van deze bijeenkomst om kennis te delen en gelijkgestemden met elkaar in contact te brengen om van elkaar te kunnen leren, is volledig behaald. Reden waarom de NVFZ-commissie Kwaliteit & Veiligheid terug kijkt op een zeer geslaagde bijeenkomst!   IMG_1825
Lees verder
Relevante nieuwsberichten