Vrijwel alle antipsychotica veroorzaken op den duur gewichtstoename.
Dat concluderen Maarten Bak (Maastricht UMC+) en collega’s op basis van een meta-analyse. ‘Switchen naar een ander antipsychoticum resulteert waarschijnlijk niet in gewichtsverlies op de lange termijn’ (PLoS One. 2014;9(4):e94112).
  Eerdere reviews en meta-analyses beperkten zich doorgaans tot tweedegeneratie-antipsychotica en hielden geen rekening met de gebruiksduur. Bak et al. selecteerden daarom uit Pubmed en Embase 307 gerandomiseerde trials naar antipsychotica en gewicht uit de periode 1999-2011, maar pasten geen selectiebeperkingen toe wat betreft diagnose, dosering en duur.   Bijna alle antipsychotica waren na langdurig gebruik geassocieerd met een discrete tot ernstige gewichtstoename, behalve amisulpride, aripiprazol en ziprasidon, die tot een verwaarloosbare gewichtsverandering leidden. Een overstap naar amisulpride, aripiprazol of ziprasidon leek geen gewichtsafname te veroorzaken. Vooral therapienaïeve patiënten werden zwaarder.   Bron: www.ntvg.nl, door Lucas Mevius (Ned Tijdschr Geneeskd. 2014;158:C2150)
Lees verder
Relevante nieuwsberichten