Nog steeds zijn er artsen die medicijnen voorschrijven die in strijd zijn met de behandeladviezen voor corona, zoals (hydroxy)chloroquine en ivermectine. De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd heeft besloten bij onterecht voorschrijven van medicatie deze artsen bestuurlijk te gaan beboeten. Ook apothekers kunnen worden aangesproken wanneer ze deze medicijnen verstrekken voor corona. Zij moeten dergelijke voorschriften melden bij Meldpunt Zorg.

De inspectie baseert deze maatregel op het feit dat alle beroepsgroepen voor artsen in Nederland hebben aangegeven dat het wordt afgeraden om (hydroxy)chloroquine en ivermectine te gebruiken voor het voorkomen of behandelen van corona. Dit geldt zowel voor huisartsen als specialisten in het ziekenhuis. Zo is bewezen dat (hydrox)chloroquine niet effectief is tegen COVID-19, en tegelijkertijd ernstige bijwerkingen kan veroorzaken als hartritmestoornissen. Ook voor ivermectine is er geen wetenschappelijke onderbouwing voor het gebruik ter voorkoming of de behandeling van corona.

Off-label
Deze medicijnen mogen alleen worden voorgeschreven voor de ziekten waarvoor ze zijn geregistreerd of ten behoeve van wetenschappelijk klinisch onderzoek. Het is toegestaan geneesmiddelen off-label voor te schrijven. Maar daarvoor bestaan strenge regels. Wanneer hier niet aan wordt voldaan, kan er volgens de geneesmiddelenwet een bestuurlijke boete worden opgelegd. En dat is de inspectie dus van plan bij het voorschrijven van hydroxy)chloroquine en ivermectine

Oproep aan apothekers
De inspectie roept apothekers op om een melding te doen bij het Meldpunt Zorg van de IGJ, als ze recepten voor deze medicijnen krijgen aangeboden en er een vermoeden bestaat dat dit voor de behandeling van een coronapatiënt is.


Bron: Farma-magazine

Lees verder
Relevante nieuwsberichten