Titel Nieuwsbrief : NVZ verbijsterd, bonden niet bereid tot inhoudelijk overleg. De Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) heeft op 25 november opnieuw met de vakbonden om tafel gezeten. De NVZ is enorm teleurgesteld dat er ook na tien onderhandelingsrondes geen principeakkoord ligt.   De branche-organisatie is de bonden ver tegemoet gekomen met het terugdringen van doorgeschoten flexibiliteit en het bieden van werkzekerheid. Tot haar verbijstering kwamen de vakbonden plotsklaps in deze laatste ronde met de eis tot een verbod van alle tijdelijke contracten. De bonden spraken tevens uit niet meer met inhoudelijke tekstvoorstellen te willen komen. Vervolgens heeft de NVZ-delegatie een eindbod overhandigd. Het eindbod kent een looptijd tot 1 maart 2017 en bevat een aantrekkelijke loonsverhoging.   Bonden halsstarrig De opstelling van de bonden kwalificeert de NVZ als halsstarrig. De vakbonden ontnemen hierdoor de 190.000 medewerkers in de branche het perspectief op een verbetering van hun arbeidsvoorwaarden. Voor de NVZ was dit niet acceptabel. Daarom heeft de NVZ haar verantwoordelijkheid genomen en een eindbod uitgebracht.   Loonsverhoging Het eindbod stelt een loonsverhoging van opgeteld 5,25 procent in het vooruitzicht. Voor medewerkers die op onregelmatige tijden werken komt er gemiddeld nog eens 1 procent bij. Dit ten gevolge van het met ingang van 1 januari 2015 doorbetalen van onregelmatigheidstoeslag (ORT) tijdens vakantie en verlof.   Scholing en wachtgeld Investeren in medewerkers door scholing neemt een belangrijke plaats in binnen het eindbod. Hieraan besteedt de werkgever gedurende de looptijd van de cao jaarlijks 3 procent van de loonsom. De NVZ vindt het belangrijk dat medewerkers fit blijven voor de arbeidsmarkt. Daarnaast heeft de NVZ voorstellen gedaan voor een aanpassing van de wachtgeldregeling bovenop de afspraken in het Sociaal Akkoord. Doel hiervan is medewerkers zo snel en goed mogelijk van werk naar werk te begeleiden.   Nulurencontracten  De NVZ heeft het voorstel van de vakbonden gehonoreerd door de inzet van nulurencontracten van medewerkers te minimaliseren. Deze nulurencontracten worden alleen nog ingezet op niet voorspelbare momenten en situaties. Medewerkers met een nulurencontract die op 31 december 2014 een jaar in de instelling werken kunnen hun werkgever verzoeken het nulurencontract om te zetten in een vast contract.   bron: nieuwsbrief NVZ
Lees verder
Relevante nieuwsberichten