CAO ziekenhuizen De leden en het bestuur van de NVZ, alsmede de vakbonden (inclusief de VHP-Zorg)  hebben het cao-akkoord ziekenhuizen bekrachtigd. Daardoor kan ook de arbeidsvoorwaardenregeling medisch specialisten (AMS) met terugwerkende kracht worden ingevoerd.   Het totale akkoord biedt een aantrekkelijk pakket aan arbeidsvoorwaarden voor de 200.000 medewerkers in de ziekenhuizen, revalidatiecentra en overige categorale instellingen.   Het akkoord voorziet in een structurele loonsverhoging van 1,5 procent in 2015 en 1,5 procent in 2016. Daarnaast ontvangen de medewerkers twee keer een eenmalige uitkering. De nieuwe cao heeft een looptijd van 34 maanden tot 1 januari 2017. Met dit akkoord investeren sociale partners flink in opleiding en employability van alle medewerkers in de branche.   Invoering activeringsregeling De vakbonden zijn uiteindelijk akkoord gegaan met het voorstel van de NVZ om de huidige wachtgeldregeling om te zetten naar een activeringsregeling. De NVZ wil met deze verandering de medewerkers zoveel mogelijk perspectief geven op ander werk in geval van onvrijwillige werkloosheid.   Scholing In het akkoord hebben de partijen afgesproken blijvend te investeren in scholing en ontwikkeling van de medewerkers. In een snel veranderende omgeving is het nodig permanent te investeren in de professionaliteit van de medewerkers om de kwaliteit van de patiëntenzorg te garanderen.   Persoonlijk Levensfase Budget De medewerkers in de branche ziekenhuizen krijgen het recht om hun Persoonlijk Levensfase Budget (PLB) ruimer in te zetten. Tot nu toe was het alleen mogelijk om PLB op te nemen in vrije tijd. Met het akkoord is het nu ook mogelijk geworden om PLB in te zetten voor opleiding, ontwikkeling en extra inkomen.   Onregelmatigheidstoeslag (ORT) In het akkoord is afgesproken dat de onregelmatigheidstoeslag tijdens opname van vakantie-uren wordt doorbetaald. Daarmee komt er een einde aan de onduidelijkheid over de uitbetaling van ORT tijdens vakantieverlof.   Bron: NVZ en Bonden
Lees verder
Relevante nieuwsberichten