Handelsvergunninghouders die bij een medicijntekort een medicijn tijdelijk in een andere verpakking willen leveren, hebben vanaf 1 januari 2023 toestemming nodig van het CBG. Het CBG neemt deze taak over van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ).

Bij medicijntekorten kan het (tijdelijk) leveren van medicijnverpakkingen uit een ander land oplossing bieden aan patiënten. Het gaat dan om een specifieke situatie met ernstige problemen rond de beschikbaarheid van het medicijn. Handelsvergunninghouders kunnen een verzoek voor een tijdelijk afwijkende verpakking (TAV) blijven indienen via het meldformulier van het Meldpunt geneesmiddelentekorten en -defecten.

Lees meer op de pagina over tijdelijk afwijkende verpakkingen.


Bron: CBG-meb

Lees verder
Relevante nieuwsberichten