Het agentschap College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (aCBG) verstuurt uitgaande poststukken vanaf 1 juli 2022 alleen nog digitaal. Voorlopig geldt dit alleen voor post over geneesmiddelen voor mensen. Stukken over diergeneesmiddelen gaan nog wel via fysieke post. 

Tot nu toe verstuurde het aCBG alle zaakgerelateerde post fysiek. Bij aanvragen en wetenschappelijke adviezen gingen deze stukken naar de applicant (aanvrager). Post over variaties ging naar de houder van de handelsvergunning, zoals vermeld op het application form (AF). Vanaf 1 juli stuurt het aCBG alle uitgaande post via e-mail (pdf-versies van de brieven en de bijbehorende bijlagen). De post gaat dan naar het e-mailadres dat de firma of applicant op het AF heeft vermeld bij de contactpersoon voor de betreffende zaak. Is er geen AF ingediend? Dan ontvangt de contactpersoon die in de begeleidende brief staat alle post. 

Heeft u een goede reden waardoor u post voor een specifieke zaak niet digitaal kunt of wilt ontvangen? Meld dat dan aan de casemanager van de betreffende zaak.

De afgelopen tijd is hard gewerkt om digitale verzending van de post mogelijk te maken. Hiermee komt het aCBG namelijk tegemoet aan een wens van veel klanten. De digitalisering van de post is regelmatig besproken in de Contact Commissie Registratie (CCR), het overleg tussen het CBG en de koepelorganisaties van de industrie. In de eerstvolgende CCR-vergadering in juli is ruimte om eventuele vragen over de nieuwe verzendwijze te beantwoorden. 

Vragen? 

Heeft u tot die tijd vragen hierover? Neem dan contact op met Edith Boons, afdelingshoofd CIM. Zaak-specifieke vragen kunt u sturen aan de casemanager (via case@cbg-meb.nl onder vermelding van het zaaknummer).
 

Bron: Cbg-meb

Lees verder
Relevante nieuwsberichten