ChemoCombinatie van nivolumab met ipilimumab als eerstelijnsbehandeling van melanoom. Combinatie beter bij melanoom als eerstelijnsbehandeling van melanoom verbetert mogelijk de overleving ten opzichte van monotherapie met ipilimumab. Daarop wijzen voorlopige resultaten van een placebogecontroleerde fase II-studie . 142 patiënten kregen ipilimumab + nivolumab of alleen ipilimumab. Na een mediane follow-up van 24,5 maanden was de tweejaarsoverleving 63,8% (BI95 53,3-72,6) in de combinatiegroep en 53,6% (BI95 38,1-66,8) in de groep met alleen ipilimumab. Dit verschil was niet significant, maar de resultaten geven aanleiding tot verder onderzoek. Bron: www.pw.nl  
Lees verder
Relevante nieuwsberichten