Medicatiebewaking Deze lijst helpt zorgverleners in ‘dezelfde taal’ CI’s uit te wisselen, waardoor patiënten een medicatietherapie op maat krijgen.  
De update van de Nationale Contra-Indicatielijst is uitgebreid met nieuwe contra-indicaties. Dit zijn aandoeningen of kenmerken van patiënten waarbij bepaalde geneesmiddelen niet of slechts onder bepaalde voorwaarden toegepast mogen worden, bijvoorbeeld bij een nierfunctiestoornis. Het is daarom belangrijk dat zorgverleners over de meest actuele CI’s van patiënten beschikken om het risico op complicaties en/of verdere achteruitgang te voorkomen. De Nationale Contra-Indicatielijst ondersteunt voorschrijvers en apothekers bij het bepalen van de juiste geneesmiddeltherapie.
  Communiceren in ‘dezelfde taal’ Zorgverleners wisselen steeds meer gegevens uit met elkaar. Omdat ze verschillende codestelsels gebruiken om contra-indicaties vast te leggen, is er één Nationale Contra-Indicatielijst ontwikkeld. Deze ondersteunt softwareleveranciers bij het ‘vertalen’ van codes uit verschillende stelsels, zodat de informatie overal eenduidig is.   Nieuwe contra-indicaties Voorbeelden van de nieuwe contra-indicaties op de lijst zijn: mictieklachten met urineretentie, sonde, levercirrose (gedecompenseerd), levercirrose (nog niet gedecompenseerd), angio-oedeem in de anamnese (allergisch), angio-oedeem in de anamnese (niet allergisch), stoma en gastric bypass. De nieuwe lijst bevat verder tekst- en coderingsverbeteringen.   Samenwerking De Nationale Contra-Indicatielijst is tot standgekomen in samenwerking tussen Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie (KNMP), Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG), Stichting Health Base (SHB), de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuisapothekers (NVZA), Federatie Medisch Specialisten (FMS) en Nictiz.   Meer informatie U vindt de Nationale Contra-Indicatielijst in het terminologiecentrum van Nictiz. Het doel van dit centrum is het inzicht in en juist gebruik van terminologie- en codestelsels te bevorderen. Neem voor meer informatie over de lijst contact op met Gert Koelewijn via e-mail of twitter.   Bron: www.nictiz.nl
Lees verder
Relevante nieuwsberichten