Er zijn aanwijzingen dat het nieuwe orale anticoagulans Dabigatran gepaard gaat met een hogere kans op bloedingen dan het in de VS gebruikte warfarine.   Dat blijkt uit retrospectief observationeel onderzoek dat in JAMA Internal Medicine verscheen. Inmaculada Hernandez e.a. wilden weten hoe de kans op bloedingen bij gebruik van dabigatran in de praktijk uitpakt. Ze vergeleken gegevens van (een steekproef van) Amerikaanse verzekerden met recentelijk ontdekt atriumfibrilleren die of dabigatran (n=1302) of de vitamine-K-antagonist warfarine (n=8102) gebruikten. Na correctie voor verstorende factoren was de kans op bloedingen hoger bij dabigatran (hazard ratio 1,30). Vooral de kans op gastro-intestinale bloedingen was hoger. De kans op intracraniële bloedingen was juist lager bij dabigatran (0,30). Vooral bij zwarte Amerikanen en mensen met chronische nieraandoeningen, was de kans op een ernstige bloeding bij dabigatran hoger.   Deze gegevens kunnen artsen helpen bij het maken van een keuze voor hun patiënten die antistolling nodig hebben. De Amerikaanse situatie is overigens wel anders dan de Nederlandse: zo wordt hier geen warfarine gebruikt, en is het systeem van de trombosediensten anders.   Deze studie maakt duidelijk hoe belangrijk het is dat nieuwe middelen na introductie goed gemonitord worden. In de dagelijkse praktijk kunnen werking en bijwerkingenprofiel anders uitpakken dan in de gecontroleerde onderzoekswereld.   JAMA Intern Med. Doi: 10.1001/jamainternmed.2014.5398   Bron: www.medischcontact.artsennet.nl, door Sophie Broersen
Lees verder
Relevante nieuwsberichten