Al geruime tijd is het ministerie van volksgezondheid bezig met een herziening van de Wet BIG. Het doel van de Wet BIG (wet op beroepen in de individuele gezondheidszorg) is te zorgen dat de kwaliteit van onze gezondheidszorg hoog is en blijft. Ook beschermt de Wet BIG patiënten tegen ondeskundig en onzorgvuldig handelen van zorgverleners.
Apothekersassistenten vallen onder de Wet BIG art.34. De wet onderscheidt een licht en een zwaar regime van titelbescherming.

Beroepen in het lichte regime kennen een beschermde opleidingstitel. Deze titel mag gevoerd worden als een wettelijk vastgelegde opleiding afgerond is, je diploma apothekersassistent. Deze beroepen vallen niet onder het tuchtrecht en zijn niet vindbaar in het BIG-register. (De deskundigheidsgebieden van de art. 34 beroepen zijn vastgelegd in de opleidingsbesluiten).

Het behouden van de beschermde titel vind de NVFZ uiteraard heel belangrijk, zodat alleen apothekersassistenten geneesmiddelen mogen beheren en afleveren.

Om de snelle veranderingen in de zorgpraktijk te kunnen opvangen moet bekwaamheid meer dan bevoegdheid het uitgangspunt zijn. Voor de implementatie van ‘de nieuwe Wet BIG’ – Wet op de Bekwaamheden in de gezondheidszorg – kan het bekwaamhedenportfolio in eerste instantie gebaseerd worden op de werkzaamheden uitgevoerd door de huidige in de Wet BIG opgenomen beroepen. Langzaam maar zeker kan het beroepenmodel vervolgens vervangen worden door het bekwaamhedenmodel.

Een ander belangrijk onderdeel is het borgen van deskundigheidsbevordering. Het leidend principe is hier: wettelijk geregelde borging van bekwaamheden in plaats van aan beroepen gekoppelde algemene bevoegdheden.
Als apothekersassistent/zorgprofessional moet je je blijven scholen en ontwikkelen. Het is belangrijk om dit aantoonbaar te maken. Dit kun je doen d.m.v. registratie in het kwaliteitsregister KABIZ, (Kwaliteitsregistratie en Accreditatie Beroepsbeoefenaren in de Zorg).
Heb je de Pharmacy Practitioner, Farmaceutisch Manager of Farmakunde opleiding afgerond als apothekersassistente dan kun je voor deze opleidingen een aantekening aanvragen.

https://www.kabiz.nl/beroepen/beroep.aspx?onderwerp=apothekersassistent

Als NVFZ zeggen wij; registreer je in het kwaliteitsregister!


Bron (en link naar documentatie): https://www.raadrvs.nl/documenten/publicaties/2019/10/10/de-b-van-bekwaam---naar-een-toekomstbestendige-wet-big

Lees verder
Relevante nieuwsberichten