MKAHet meerkeuzesysteem arbeidsvoorwaarden ofwel MKA is een regeling die je als werknemer de mogelijkheid biedt om zelf je arbeidsvoorwaarden te regelen.   Dit gebeurt door tijd- en/of geldbronnen tegen elkaar uit te ruilen. Uiteraard gelden er  wel bepaalde grenzen en spelregels. De visie is dat de MKA-regeling dient aan te sluiten bij de thema’s vakmanschap, duurzame inzetbaarheid en mobiliteit, met als doel het in beweging blijven van de medewerker en bijdragen aan goed werkgeverschap in elke levensfase. Daarnaast dient het MKA te streven naar een zo gelijk mogelijke verdeling van de beschikbare middelen.   Binnen die grenzen stelt de flexibel MKA-regeling je in staat om aan te sluiten aan je eigen wensen en op het moment dat het bij je past. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk om :
  • een deel van je PLB-uren tegen een sportabonnement in te leveren..
  • om je bruto salaris in te zetten bij de aankoop van bijv. een nieuwe fiets.
  • een deel van je PLB-uren tegen contributiegelden van vakbond of beroepsvereniging zoals de VAR en de NVFZ in te leveren.
  Voor medewerkers vallend onder de Arbeidsvoorwaardenregeling Medisch Specialisten (AMS) is het mogelijk om hun bovenwettelijke vakantie-uren  in te zetten. Dit in ruil voor extra salaris, of juist geld inleveren.   Wat zijn wettelijke- en bovenwettelijke vakantie-uren? De wet geeft elke werknemer per jaar minimaal recht op vier weken doorbetaalde vakantie. Bij een werkweek van veertig uur heb je ten minste recht op 160 uur of 20 dagen doorbetaalde vakantie. Dit zijn je wettelijke vakantiedagen. Wat je daarbovenop krijgt, via een cao, bedrijfsreglement of individuele arbeidsovereenkomst zijn je bovenwettelijke vakantiedagen. Krijg je bij een werkweek van veertig uur bijvoorbeeld 25 dagen vakantie, dan is dat aantal opgebouwd uit 20 wettelijke en 5 bovenwettelijke vakantiedagen.     Spelregels en Grenzen Aan deelname aan het MKA van MMC zijn een aantal spelregels verbonden. Welke keuze je ook maakt binnen het MKA, alle keuzes worden vastgelegd. De waarde van de in te leveren en te kopen uren wordt bepaald aan de hand van het actuele uurloon op het moment van de start van je deelname aan het MKA.  
Landelijk worden de grenzen van de MKA-regeling bepaald in wet- en regelgeving. De kaders worden bepaald in de CAO ziekenhuizen.
  Het is belangrijk dat je individuele keuze kunt maken.   De MKA regeling stelt je in staat om binnen bepaalde grenzen het arbeidsvoorwaardenpakket aan te passen aan de persoonlijke wensen. Alle keuzen zijn vrijwillig.   De werkgever vindt het belangrijk dat je een eigen keuze kunt maken. Met name is dit van toepassing bij bijv. de aanschaf van een fiets of bij het kiezen van bijv. van een sportschool. Dit betekent dat bij de deelname aan een aantal onderdelen van de MKA regeling, je meestal in eerste instantie de rekening zelf dient te voldoen (voorfinanciering) waarna zo snel mogelijk de verrekening van het maximum uit te ruilen bedrag, via je salaris wordt teruggestort
Lees verder
Relevante nieuwsberichten