Diabetesverpleegkundigen mogen zelfstandig – onder bepaalde voorwaarden – antidiabetica gaan voorschrijven. Dat is vastgelegd in een nieuwe wet.   Al lange tijd nemen diabetesverpleegkundigen zelfstandig besluiten over de behandeling met antidiabetica, bijvoorbeeld de keuze voor een geneesmiddel, het aanpassen van de dosering of het stoppen van een middel.   Formeel mochten diabetesverpleegkundigen dit alleen doen onder toezicht van een arts. De nieuwe wet moet de gegroeide praktijk legaliseren. In maart 2011 had Tweede Kamer al groen licht gegeven voor wijziging van de Geneesmiddelenwet en de wet BIG. In november van dat jaar ging ook de Eerste Kamer akkoord. Het wachten was nog op een ministeriële regeling. Die is nu gepubliceerd in de Staatscourant van 2 december. Diabetesverpleegkundigen mogen antidiabetica voorschrijven onder bepaalde voorwaarden. Zo moeten ze een module farmacotherapie volgen. Bij het voorschrijven moeten ze zich houden aan de vigerende protocollen en standaarden. Verder blijft de arts verantwoordelijk voor de diagnose.   Bron: www.pw.nl
Lees verder
Relevante nieuwsberichten