Op de lange termijn stabiliseert doxycycline de groei van een aneurysma van de aorta abdominalis (AAA) niet. Dat concluderen Arnoud Meijer en zijn collega’s uit het LUMC in Annals of Internal Medicine (2013;159:815-23).  
In dierexperimenten remde het antibioticum doxycycline de groei van AAA’s en ook 2 kleine klinische studies lieten positieve resultaten zien.
  Van oktober 2008-juni 2011 wezen de auteurs patiënten uit 14 Nederlandse ziekenhuizen willekeurig toe aan langdurige therapie met doxycycline (n = 144) of placebo (n = 142). Geschikte kandidaten hadden een AAA met een diameter van 35-50 mm, een AAA dat groter was maar niet voor herstel in aanmerking kwam, of zij weigerden een hersteloperatie.   De onderzoekers bekeken de groei van het aneurysma middels echografie.   In totaal stopten 77 patiënten voortijdig met het onderzoek; 41 van hen slikten doxycycline. De voornaamste redenen om te stoppen waren de noodzaak tot electieve chirurgie en last van bijwerkingen, zoals tandverkleuring en gastro-intestinale klachten.     Het dagelijks innemen van 100 mg doxycycline was geassocieerd met iets meer aneurysmagroei: na 18 maanden was de AAA-diameter in de interventiegroep gemiddeld 4,1 mm toegenomen, tegen 3,3 mm in de controlegroep. Dit statistisch significante verschil van 0,8 mm is klinisch echter niet relevant, aldus de auteurs. Het aantal electieve hersteloperaties was gelijk in de interventiegroep (n = 21) en de controlegroep (n = 22). Ook de tijd tot de operatie verschilde niet tussen de groepen.  
De schrijvers hebben geen verklaring voor dit onverwachte resultaat. Ze raden farmacologische behandeling van een klein AAA met doxycycline niet aan. Of dit advies ook geldt voor patiënten met een groter aneurysma, moet blijken uit volgende studies.
  Bron: www.ntvg.nl, door  Caro Theunissen (Ned Tijdschr Geneeskd. 2014;158:C2010)
Lees verder
Relevante nieuwsberichten