Medical Cream De neuszalf met mupirocine (Bactroban 2% Neuszalf 20 mg/g) is door grondstofproblemen beperkt beschikbaar.   Naar verwachting is het medicijn vanaf juni 2018 tot september 2018 niet leverbaar. Dit heeft het bedrijf GlaxoSmithKline (GSK) aan het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) laten weten. Om de periode van het tekort te overbruggen, is het advies om de neuszalf zo beperkt mogelijk voor te schrijven.   Bactroban (RVG 13761) is een antibioticum dat wordt gebruikt om stafylokokken te bestrijden die in de neus voorkomen. Dit zijn onder andere MRSA-stafylokokken, die resistent zijn tegen andere antibiotica.   Advies aan artsen Schrijf alleen Bactroban Neuszalf voor:
  • aan patiënten die drager zijn van Meticilline Resistente Staphylococcus aureus (MRSA)
  • aan patiënten met een positieve neuskweek van Staphylococcus aureus voorafgaand aan een chirurgische ingreep met een verhoogd infectierisico (met name cardiochirurgie en orthopedische (implantaat)chirurgie)
  • aan patiënten met een positieve neuskweek van Staphylococcus aureus bij buikspoeling (peritoneale dialyse)
Op dit moment zijn er geen alternatieven en dit probleem speelt in heel Europa. Het advies is om geen Bactroban Neuszalf voor te schrijven aan andere patiënten. Artsen kunnen overwegen om orale toediening van antibiotica toe te passen ter eradicatie van MRSA-dragerschap.   Brief met risico-informatie GSK heeft over dit onderwerp een brief verstuurd, een zogenaamde Direct Healthcare Professional Communication (DHPC). De brief met deze belangrijke risico-informatie is in overleg met het CBG en de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) gestuurd naar infectiologen, microbiologen, ziekenhuisapothekers, openbaar apothekers, nefrologen, (thorax)chirurgen, orthopeden, KNO-artsen en huisartsen. Ook de VIZ, KNMP, NVZ, NGH, LHV, NVKNO, NOV, NVvh, NVT, NfN en NVMM zijn geïnformeerd.   Meldpunt geneesmiddelentekorten Sinds januari 2017 is het Meldpunt geneesmiddelentekorten en –defecten van CBG en IGJ actief. Bedrijven kunnen via één portaal melding maken van een verwacht tekort of een kwaliteitsdefect van een medicijn.   Bron: www.cbg-meb.nl
Lees verder
Relevante nieuwsberichten