apothekers-300x168Het Kwaliteitsregister Apothekersassistenten bij KABIZ Met ingang van juli 2017 is er nog maar één register voor alle apothekersassistenten   De gesprekken die het bestuur van KAOF (kwaliteitsregister voor apothekersassistenten openbare farmacie) heeft gevoerd met het KAA (kwaliteitsregister voor apothekersassistenten) hebben geleid tot het samengaan van het kwaliteitsregister KAOF met het Kwaliteitsregister voor Apothekersassistenten. Alle apothekersassistenten kunnen zich in het vervolg ongeacht waar ze werkzaam zijn (openbare farmacie, ziekenhuizen, poliklinieken, apotheekhoudende huisartspraktijken, etc.), na het samengaan van de registers in juli 2017, in één gezamenlijk kwaliteitsregister inschrijven: het Kwaliteitsregister Apothekersassistenten. Beide registers werden in het verleden beheerd door KABIZ, dit blijft ook voor het gezamenlijke register het geval. Er is dan ook nog maar sprake van één registratieregeling. Hierdoor is er geen overschrijving meer nodig als je wisselt van werkplek. Voor de apothekersassistenten die geregistreerd zijn bij de KABIZ heeft dit geen gevolgen.
Lees verder
Relevante nieuwsberichten