kerstgroet Beste leden, Met plezier schrijf ik een stukje voor de nieuwsbrief. Aan het einde van het jaar is het goed om   terug te kijken wat er gedaan is en vooruit te kijken naar 2019. De NVFZ kan terugkijken op een goed verenigingsjaar, het aantal leden blijft stabiel en de vereniging is financieel gezond. Er is weer veel werk verzet door de leden van de diverse commissies. Met als resultaat dat er in 2018 twee succesvolle symposia zijn georganiseerd. In het voorjaar “ Oncologie in breed perspectief” en in het najaar “Blijven investeren in medewerkers” Inmiddels worden de voorbereidingen getroffen voor het voorjaarssymposium op 23 maart 2019 en het symposium voor kwaliteitsfunctionarissen op 11 april 2019. Voor meer informatie kijk op de website van de NVFZ. Het regionaal onderwijs voor apothekersassistenten heeft helaas in 2018 geen vervolg gekregen. Momenteel wordt er samen met de commissie opleidingen van de NVZA weer aan een mooi na- en bijscholingsprogramma gewerkt. In 2019 gaan jullie daar zeker iets van horen. In 2018 is het kwaliteitscriteria van de farmaceutische consulenten opnieuw vastgesteld. In 2019 wordt de kwaliteitscriteria  voor de apothekersassistenten aangepast en vernieuwd. Het bestuur van de NVFZ heeft het afgelopen jaar afscheid moeten nemen van 2 twee bestuursleden. Helaas zijn deze vacatures nog niet opgevuld. In 2019 zullen weer twee bestuursleden afscheid nemen.   We hopen dat er nog enthousiaste collega’s zijn die willen deelnemen in het bestuur van de NVFZ !  Dus als je je geroepen voelt... Het bestuur en de commissie kijken alweer met plezier uit naar 2019 en gaan vol energie door met de werkzaamheden binnen de NVFZ. De NVFZ wens  jullie prettige feestdagen en een voorspoedig 2019 toe   Namens het bestuur Dineke Berger Voorzitter NVFZ
Lees verder
Relevante nieuwsberichten