erwinaseCrisantaspase (Erwinase) is in de komende weken niet leverbaar. De firma verwacht het geneesmiddel halverwege december 2016 weer te kunnen leveren. Het tekort is ontstaan door productieproblemen.  
Crisantaspase wordt gebruikt door een kleine groep patiënten, vooral kinderen, met acute lymfoblastenleukemie (ALL) die een overgevoeligheid hebben ontwikkeld voor E. coli-verkregen asparaginase. Voor deze groep patiënten is geen alternatief beschikbaar.
  De firma Jazz Pharmaceuticals UK Limited heeft hierover een brief verstuurd, een zogenaamde Direct Healthcare Professional Communication (DHPC). De brief met deze belangrijke risico-informatie is in overleg met het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) en de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) gestuurd naar kinderoncologen en ziekenhuisapothekers.   Het signaleren en analyseren van bijwerkingen gedurende de gehele levenscyclus van een geneesmiddel wordt geneesmiddelenbewaking of farmacovigilantie genoemd. Dit is een kerntaak van het CBG. In geval van urgente en/of belangrijke veiligheidsissues worden medische beroepsbeoefenaren door middel van een DHPC op de hoogte gebracht.   Bron: www.cbg-meb.nl
Lees verder
Relevante nieuwsberichten