logo (800x500px)       Nederlandse Vereniging voor Farmaciemedewerkers in Ziekenhuizen     Op 8 november 2014 is een symposium geweest met als titel ”Kwaliteit, continue (verbeter) proces”.   Door de deelnemers zijn evaluatieformulieren ingevuld met hieronder een korte samenvatting van de bevindingen.     Van de doelgroep was 62% apothekersassistent, 6% farmaceutisch medewerker, 13% kwaliteitsmedewerker en 19% leidinggevenden en stafmedewerkers. D e respons van ingevulde evaluatieformulieren is erg hoog, namelijk 85%!     De inhoud van het symposium voldeed goed (81%) aan de verwachtingen met het verzoek om de volgende keer meer mogelijkheid om zelf tekst te kunnen bijschrijven in de hand-out.   Van degene die de stands hebben bezocht geeft 87% van de deelnemers aan dat ze hierover (erg) tevreden zijn en een goede aanvulling op het symposium vinden.   In het algemeen zijn de 4 presentaties goed gewaardeerd waarbij er aandachtspunten zijn aangedragen, deze feedback is gecommuniceerd aan degene die de presentaties hebben ingevuld. De locatie wordt door 76% als goed tot uitmuntend ervaren met als onderbouwing van ‘prachtig’ tot ‘niet centraal voor openbaar vervoer’.   Een aandachtspunt voor de volgende keer is de catering zodat de groep die later gaat lunchen nog een breed aanbod tot hun beschikking heeft.   Bijna 80% geeft een waardering van goed tot uitmuntend als algemeen oordeel van deze dag en er zijn veel suggesties aangedragen voor het symposium in 2015. Door 90%, mede afhankelijk van de inhoud van het symposium, is aangegeven in 2015 weer aanwezig te willen zijn, hiervoor is zaterdag 7 november 2015 gereserveerd en noteer dit alvast in de   Zie voor een impressie van het symposium van 2014 : http://www.nvfz.nl/symposium/2014-november/
Lees verder
Relevante nieuwsberichten