Apotheken die extra personeel zoeken, en apothekers en assistenten die hun diensten willen aanbieden vanwege het coronavirus, kunnen het beste gebruikmaken van matchingsites Extrahandenvoordezorg.nl en Gezondheidszorgbanen.nl. Dit adviseren KNMG, NVZA, Optima Farma, NVFZ en KNMP.

Over de twee vacatureplatforms:

  • Extrahandenvoordezorg.nl
    Deze website is een landelijk initiatief van regionale contactpunten van werkgeversorganisaties, dat ondersteund wordt door het ministerie van VWS. Via deze website kunnen de regionale contactpunten zorgen voor een matching tussen vraag en aanbod in de regio.
  • Gezondheidszorgbanen.nl/covid19
    De KNMG heeft een vacatureplatform ingesteld waar zorginstellingen gratis vacatures kunnen plaatsen en zorgprofessionals, zoals apothekers en apothekersassistenten, kunnen aangeven beschikbaar te zijn om ingezet te worden. Bij een match ontvangen de zorgprofessional en de zorginstelling een e-mail met het verzoek contact met elkaar op te nemen.

KNMG, NVZA, Optima Farma, NVFZ en KNMP hopen met de oproep om gebruik te maken van de twee genoemde platforms vraag en aanbod zo goed mogelijk op elkaar aan te laten sluiten. KNMP-voorzitter Aris Prins: ‘Heel goed om te zien dat we als zorgverleners, zowel in de eerste als de tweede lijn, dit in deze tijden zo samen kunnen oppakken.’

De laatste dagen zijn er diverse initiatieven ontstaan van mensen die vanwege het coronavirus willen helpen in de zorg. Ook apothekers en apothekersassistenten hebben aangegeven een bijdrage te willen leveren. Tegelijkertijd is het goed denkbaar dat er door het coronavirus een tijdelijk tekort gaat ontstaan aan capaciteit in openbare apotheken en in de poliklinische en ziekenhuisapotheken.

Vacature plaatsen voor (farmacie)student? Dit kan via VJA

De Vereniging van Jonge Apothekers heeft, in samenwerking met de farmaceutische studieverenigingen (KNPSV, UP, PS, Aesculapius, VCSVU), haar vacaturebank uitgebreid met een optie om kosteloos vacatures te plaatsen voor (farmacie)studenten. Studenten kunnen bijvoorbeeld kunnen worden ingezet als ondersteunend medewerker of om medicatie te bezorgen. In de afgelopen dagen meldden enkele tientallen studenten zich reeds bij VJA.

Kijk op Farmavacaturebank.nl voor meer informatie

Lees verder
Relevante nieuwsberichten