Problemen met scanners zorgen voor 75 procent van de onterechte Falsified Medicines Directive-alerts (FMD). Dit blijkt uit onderzoek van de Nederlandse Medicijnen Verificatie Organisatie (NMVO) naar de oorzaak van het hoge aantal alerts. In vergelijking met andere Europese landen is het aantal alerts in Nederland hoog te noemen: 0,4 procent versus 2 procent. Het is van belang om het grote aantal onnodige alerts te verlagen, zodat alleen alerts van vermoedelijk vervalste geneesmiddelen overblijven.

Concrete acties NVMO en KNMP

Om het aantal alerts bij het scannen te verminderen zijn de NMVO en KNMP gezamenlijk acties gestart. Op dit moment voeren zij met de softwareleveranciers apotheekbezoeken uit en geven ter plekke advies over scannerinstellingen. De NMVO ontwikkelt een scannertesttool die het mogelijk maakt om de scanner zelf te controleren op de juiste instellingen; deze tool is naar verwachting begin volgend jaar operationeel. Daarnaast maakt de NMVO rapporten op waarin de oorzaken en mogelijke oplossingen staan vermeld voor het verlagen van het aantal alerts. Deze stuurt de NMVO naar een testgroep apotheken die bovengemiddeld veel alerts laten zien. Met de ervaringen die de KNMP en de NMVO gaan opdoen, benaderen ze in het eerste kwartaal van 2021 alle apotheekhoudenden met overzichten van hun alerts.

Ketensamenwerking en aansluiting NMVS een must

Onderzoeksbureau Zorgvuldig Advies, dat het hoge aantal alerts onderzoekt, concludeert dat samenwerking in de keten een voorwaarde is om het aantal alerts te verlagen. Zorgvuldig Advies heeft daarvoor een werkagenda opgesteld. Op deze agenda staat bijvoorbeeld de organisatie van een bijeenkomst om het onderlinge begrip te vergroten bij stakeholders voor de complexiteit voor de oplossing van het probleem van de alerts. Zorgvuldig Advies adviseert tevens dat brancheorganisaties hun leden oproepen om zich aan te sluiten op het Nederlands Medicijnen Verificatie Systeem (NMVS), dat beheerd wordt door de NMVO. Aansluiting op het NMVS is juist nu van belang, omdat de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) per 1 januari 2021 de mogelijkheid heeft om zonder waarschuwing boetes op te leggen bij apotheekhoudenden die niet zijn aangesloten op het NMVS.

IGJ, certificaten en kostenonderzoek VWS

De IGJ start begin 2021 haar onderzoek naar de opvolging van de FMD-regels door apotheekhoudenden. De IGJ informeert de KNMP zodra de startdatum bekend is, zodat de KNMP haar leden kan berichten. Verder zullen binnenkort voor veel apotheekhoudenden de FMD-certificaten verlopen. De NMVO treedt over de verlenging van de certificaten met hen in contact. Het ministerie van VWS heeft voor het aangekondigde FMD-kostenonderzoek apotheekhoudenden inmiddels geïnterviewd. Naar verwachting zijn de resultaten eind januari 2021 bekend. Het kostenonderzoek is voorwaarde voor vergoeding van onkosten met betrekking tot FMD aan apotheekhoudenden.


Bron: KNMP

Lees verder
Relevante nieuwsberichten