9-18-2010-rituximabRituximab, dat onder andere bij patiënten met non-Hodgkin-lymfoom wordt gebruikt. Het zou een hoger risico op nieuwe tumoren kunnen veroorzaken omdat het een belangrijk geacht deel van de immunologische afweer tegen kankercellen onderdrukt. Een systematische review in AnnalsofOncology (2015; online 17 december) kon daar echter geen aanwijzingen voor vinden.   Onderzoekers uit verschillende Europese instituten verzamelden uit 9 gepubliceerde trials de gegevens over nieuwe tumoren bij 4621 patiënten met non-Hodgkin-lymfoom die in studieverband geloot hadden voor het wel of niet gebruiken van rituximab. Na een gemiddelde follow-upduur van ruim 6 jaar hadden deze mensen 334 tweede primaire tumoren gekregen, maar het maakte daarbij niet uit of de patiënten wel of geen rituximab hadden gekregen. Ook voor andere factoren, zoals het aantal keer dat mensen rituximab hadden gebruikt en of het bij de primaire ziekte of bij een terugval was toegediend, vonden de onderzoekers geen verband met een hogere incidentie van tweede tumoren.  
Het antilichaam rituximab is gericht op de CD20-receptor op B-cellen en veroorzaakt na toediening celdood en daardoor een tijdelijke depletie van dit type immuuncellen. Uit eerdere studies was gebleken dat patiënten gedurende deze ‘B-cel dip’ iets vatbaarder zijn voor nieuwe infecties en reactivaties van onder meer virussen. Daarom bestond het idee dat rituximab mogelijk ook het risico op een tweede primaire maligniteit zou kunnen vergroten: een gemankeerd immuunsysteem zou minder goed in staat zijn eventuele ontspoorde cellen te herkennen en op te ruimen.
  Die angst lijkt dus niet ondersteund te worden door de feiten. In theorie zou B-celsuppressie door rituximab echter nog op de heel lange termijn consequenties kunnen hebben. Fleury et al. trekken dus alleen een conclusie voor de veiligheid van rituximab op de middellange termijn. Voor die termijn laat hun analyse in deze patiëntengroep geen verhoogd risico op nieuwe maligniteiten zien.   Bron: www.ntvg.nl, door Lucas Maillette de Buy Wenniger
Lees verder
Relevante nieuwsberichten