Er zijn geen verontrustende bijwerkingen gemeld na de nieuwe meningokokken ACWY-vaccinatie. Bijwerkingencentrum Lareb heeft tussen 2012 tot en met 1 mei 2019 698 meldingen ontvangen na vaccinatie met Nimenrix. Het merendeel van de meldingen zijn bekende bijwerkingen. Lareb, RIVM en medicijnautoriteit CBG concluderen dat deze meldingen geen trends laten zien van bijzondere, onverwachte of verontrustende bijwerkingen.

De meldingen gaan vooral over bekende en veel voorkomende bijwerkingen, zoals koorts, zwelling, pijn en roodheid op de prikplaats, vermoeidheid, hoofdpijn, flauwvallen, prikkelbaarheid en minder eetlust. Ook zijn er meldingen van opgezette, soms pijnlijke lymfklieren bij jongeren en koortsstuipen bij kleine kinderen.

Doelgroep vaccinatie

Sinds 1 mei 2018 krijgen alle peuters van 14 maanden een uitnodiging voor vaccinatie tegen meningokokken ACWY. Daarnaast zijn jongeren van 14 tot en met 18 jaar uitgenodigd voor de meningokokken ACWY-vaccinatie inhaalcampagne. Beide groepen krijgen het meningokokken ACWY-vaccin Nimenrix. Tussen 1 mei 2018 en 1 mei 2019 zijn naar schatting ruim 500.000 personen met Nimenrix gevaccineerd.

Monitoring

Vaccins worden door het CBG voortdurende gemonitord op veiligheid in het kader van geneesmiddelenbewaking. Het CBG concludeert dat er naast deze monitoring op dit moment geen verdere actie nodig is voor het meningokokken ACWY vaccin Nimenrix. Bijwerkingencentrum Lareb blijft de meldingen naar aanleiding van vaccinatie met Nimenrix nauwlettend in de gaten houden.

Bron: www.cbg-meb.nl

Lees verder
Relevante nieuwsberichten