patient en gezondheidszorgDe Inspectie voor de gezondheidszorg wil patiënten een grotere rol geven in haar werk. Dit proefschrift laat zien dat het betrekken van patiënten bij het toezicht een grote uitdaging is. De manier waarop patiënten naar de zorg kijken verschilt wezenlijk van de manier waarop een inspecteur dat doet. Dat betekent wel dat patiënten een unieke bijdrage hebben.  
Het patiënten- en inspectieperspectief is in kaart gebracht door interviews en een enquête af te nemen over verwachtingen onder mensen (N=503) die een klacht meldden bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ), een analyse van de inhoud van de klachten en de reactie van de IGZ daarop, en een onderzoek onder het Consumentenpanel van het NIVEL. Het onderzoek is uitgevoerd in het kader van de Academische Werkplaats Toezicht.
  Het patiëntenperspectief verschilt op een aantal punten met dat van de Inspectie. Zo hebben patiënten een veel bredere blik dan de focus van veel inspecteurs, die vooral op de klinische aspecten van de zorg letten.   Wanneer we meldingen van patiënten over verschillende zorgsectoren zoals ziekenhuizen, de ouderenzorg of de geestelijke gezondheidszorg vergelijken, zien we dat daar andere problemen spelen. Zo spelen in de ouderenzorg vaker organisatorische problemen dan in ziekenhuizen. De meeste patiënten verwachten wel dat hun melding bij de inspectie tot verbetering van de kwaliteit van zorg leidt, maar vaak hebben zij niet het idee dat dit het geval is.   Meer aandacht voor het patiëntenperspectief zal de blik van de Inspectie dus breder maken. De patiënt serieus nemen vraagt van de Inspectie dat zij bestaande werkwijzen verandert. Dit levert voor beide partijen voordeel op.   Bron: www.nivel.nl
Lees verder
Relevante nieuwsberichten