CangafloDe Pharmacovigilance Risk Assessment Committee (PRAC) is een herbeoordeling gestart van Canagliflozine (Invokana en Vokanamet) Vokanamet bevat tevens metformine. In het lopende klinische onderzoek CANVAS is een toename waargenomen van het aantal amputaties, voornamelijk van tenen, zowel in de placebo- als in de behandelgroep. Een oorzakelijk verband met canagliflozine is op dit moment niet aangetoond, maar de PRAC heeft de fabrikant gevraagd om gegevens voor nadere beoordeling.   Bron: www.pw.nl
Lees verder
Relevante nieuwsberichten